Задачі до розділу 6

 

Закодувати повідомлення AABCDAACCCCDBB за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжину у бітах стиснутого повідомлення і його ASCII+-коду.

Закодувати повідомлення КИБЕРНЕТИКИ за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини в бітах стиснутого повідомлення і його ASCII+- коду.

Розкодувати повідомлення ‘A’0‘F’00‘X’01111101010110111101 00101, закодоване за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини кодів стиснутого і нестиснутого повідомлення в бітах.

Розкодувати повідомлення ‘D’0‘B’0100‘C’000‘A’11010 11111110, закодоване за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини кодів стиснутого і нестиснутого повідомлення в бітах.

Закодувати повідомлення МАТЕМАТИКА за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини стиснутого повідомлення і вхідного повідомлення в коді ASCII+.

Розкодувати повідомлення ‘B’0‘D’00‘C’01111101010110111101 00101, закодоване за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини кодів стиснутого і нестиснутого повідомлення.

Розкодувати повідомлення ‘К’0‘Р’00‘А’100‘С’000‘Н’011100‘Я’ 0100‘  ’1100101001011110, закодоване за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини кодів стиснутого і нестиснутого повідомлення в бітах.

Закодувати повідомлення ПРОГРАММА за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини стиснутого повідомлення і вхідного повідомлення в коді ASCII+.

Закодувати повідомлення ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини стиснутого повідомлення і вхідного повідомлення в коді ASCII+.

Розкодувати повідомлення ‘В’0‘О’00‘  ’100‘Д’1010000‘Р’0100‘Е’ 01011001010010000‘Н’10000‘И’111100‘К’, закодоване за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини кодів стиснутого і нестиснутого повідомлення.

Розкодувати повідомлення ‘X’0‘F’00‘Z’1111101100‘A’11101011, закодоване за адаптивним алгоритмом Хаффмена. Обчислити довжини кодів стиснутого і нестиснутого повідомлення.