8.2  Стиснення без втрат інформації

 

У системах стиснення без втрат декодер відновлює дані джерела абсолютно точно. Узагальнена схема системи стиснення без втрат інформації має такий вигляд (рис. 2.12):

Вектор даних, що підлягає стисненню, є послідовністю  скінченної довжини. Елементарні повідомлення, що утворюють вектор , обираються із скінченного алфавіту джерела X.

Виходом кодера є стиснені дані у вигляді двійкової послідовності , довжина якої k залежить від . Оскільки система стиснення неруйнуюча, то однаковим векторам  відповідають однакові кодові слова на виході кодера .