Розділ 9  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ. ЛІНІЙНІ БЛОКОВІ КОДИ