9.4  Ітеративний код

 

Припустимо, потрібно передати повідомлення m завдовжки 9 символів. Розмістимо символи повідомлення у вигляді матриці, додавши до кожного рядка і стовпця  контрольні символи перевірки на парність (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

m1           m2           m3           m1+m2+m3

m4           m5           m6           m4+m5+m6

m7           m8           m9           m7+m8+m9

m1+m4+m7            m2+m5+m8            m3+m6+m9            m1+m2+...+m9

 

Якщо у процесі передачі в цій таблиці виникне одна помилка, то перевірка на парність у відповідному рядку і стовпці не виконуватиметься. Координати помилки однозначно визначаються номерами стовпця і рядка, в яких не виконується перевірка на парність. Відтак, такий код може не тільки виявляти, але й виправляти помилки.

Описаний метод кодування називається ітеративним. Його застосування доцільне, якщо дані формуються у вигляді масивів, наприклад, в шинах ЕОМ, в пам'яті, що має табличну структуру.

Недоліком такого кодування є значна надлишковість при порівняно низькій виправній здатності.