Задачі до розділу 11

 

Закодувати повідомлення 1100110, 1010111 (7, 11)- кодом Хеммінга. Побудувати твірну матрицю. Визначити його надлишковість.

Закодувати (4, 7)- кодом Хеммінга комбінації 1010, 1011, 1100. Навести приклад виправлення однократної помилки цим кодом. Побудувати твірну матрицю коду. Визначити його надлишковість.

Закодувати повідомлення 11001, 10100, 10110 кодом Хеммінга. Побудувати твірну матрицю коду. Визначити його надлишковість.

Закодувати повідомлення 110, 101, 011, 111 кодом Хеммінга. Побудувати твірну матрицю коду. Визначити його надлишковість.

Закодувати кодом Хеммінга комбінацію двійкового простого коду, що являє запис поточного року у двійковій системі числення. Навести приклад виправлення однократної помилки в цій комбінації.

Побудувати перевірну матрицю коду Хеммінга для інформаційних послідовностей довжиною k=6 символів, за її допомогою закодувати комбінації 011001, 100011. Навести приклад виправлення однократної помилки. Визначити надлишковість коду.

Побудувати перевірну матрицю коду Хеммінга для інформаційних послідовностей довжиною k=7 символів, за її допомогою закодувати комбінації 0110010, 1000111. Навести приклад виправлення однократної помилки. Визначити надлишковість коду.

Побудувати перевірну матрицю коду Хеммінга для інформаційних повідомлень довжиною k=8, за її допомогою закодувати комбінації 01100100, 10001101. Навести приклад виправлення помилки.

Декодувати повідомлення 110110001010110, закодоване (11, 15)- кодом Хеммінга, виправивши помилку, якщо вона є. Побудувати твірну матрицю коду.

Декодувати повідомлення 1101100, 1011101, 1010101, закодовані (4, 7) - кодом Хеммінга. Побудувати твірну матрицю коду.