Розділ 12  ПОЛІНОМІАЛЬНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. ЦИКЛІЧНІ КОДИ

 

Зручним і наочним способом задання лінійних блокових (k, n)-кодів є подання символів кодових слів u0, u1.,un-1 у вигляді коефіцієнтів многочлена від х, тобто

 

u(x) = u0 + u1 x + u2 x2 + … + un-1 xn-1.                         (3.11)

 

Подання кодових слів у такій формі дозволяє звести дії над комбінаціями символів до дій над поліномами.