Предметний покажчик

A

ASCII

таблиця кодування, 4

L

LZ77, 105, 106

LZ78, 106, 110

LZSS, 105, 109

LZW, 106, 112

LZ-методи, 105

А

адаптивний (динамічний) алгоритм Хаффмена, 89

аналогова

інформація, 4

аналогово-цифровий перетворювач, 5

ансамбль повідомлень, 7

арифметичне кодування, 76

архівація, 124

Б

байт, 10

без втрат інформації

системи стиснення, 125

безнадмірні коди, 7

безумовна

ентропія, 24

біт, 10

блокові коди, 67, 68,129

бод (baud), 5

В

вага Хеммінга, 149

вектор помилок, 145

вектор Крафта, 56

величина спотворень, 126

верхня границя Варшамова-Гільберта, 151

взаємна інформація, 13

взаємна кількість інформації, 35

 

 

виправлення кодом помилок, 150

високоефективні

системи стиснення, 124

виявлення кодом помилок, 150

відстань Хеммінга, 150

властивості

ентропії, 12

кількості інформації і ентропії, 14

циклічних кодів, 173

взаємної ентропії, 33

умовної ентропії, 30

    завадостійких кодів, 129

вторинний алфавіт, 7

Г

границі стиснення інформації, 67

Д

двійкове поле GF(2), 131

двійкові (бінарні) коди, 7

двійковий симетричний канал, 132

декодер, 123

декодування циклічного коду, 181

дискретна

інформація, 4

ділення поліномів, 171

добуток поліномів, 170

додаванням за модулем 2, 131

достатні умови

 існування завадостійкого коду, 151

Е

економне кодування, 51

ентропія джерела, 11

ентропія об'єднання двох джерел, 32

З

завадостійке кодування, 129

загальна умовна ентропія, 29

зворотна теорема Фано про кодування за наявності завад, 40

згорткові коди, 130

І

із втратами

системи стиснення, 125

інформаційні втрати, 37

інформація, 6

ітеративний

код, 134

К

канал зв'язку, 7

канал без шуму, 35

каскадні

способи стиснення, 124

квантователь, 126

кількість інформації, 9, 10, 36

кодер джерела, 123

коди

  Хеммінга, 161

  без пам'яті, 57

   з пам'яттю, 67

кодова комбінація, 7

кодовий синдром, 146

циклічного коду, 178

кодове слово (слова), 143,129

кодове дерево, 52

кодовий поліном, 174

код, 7

кодування, 7

коефіцієнт стиснення, 124

комбіновані

способи стиснення, 124

контроль парності

код, 131

компактний

код, 56

контрольні

символи, 129

Л

ланцюги Маркова, 25

лінійний код, 130, 143

лінійні

способи стиснення, 124

М

матричні

способи стиснення, 124

метод блокування повідомлень, 68

мінімальна кодова відстань, 150

модель

системи передачі інформації, 25

модем, 5

Н

надлишкові

символи, 129

наслідок теореми Шеннона, 65

неабсолютний статистичний взаємозв'язок джерел, 36

недвійкові (багатопозиційні, q-коди)

коди, 7

некоригувальні, 7

коди, 7

необхідні умови існування завадостійкого коду, 151

неперервна

інформація, 4

нерівність Крафта, 56

нерівномірний

код, 7

неруйнуюче стиснення, 125

нижня границя Хеммінга, 151

нижня границя Плоткіна, 151

низько-, середньо- і високошвидкісні

системи стиснення, 124

низькоефективні

системи стиснення, 124

О

оптимальний код, 67

оптимальні нерівномірні коди, 32

П

первинний алфавіт, 7

первинні

коди, 7

перевірний поліном, 177

перевірні

символи, 129

перевірна матриця, 144

передачі інформації

системи стиснення, 124

повний статистичний взаємозв'язок джерел, 35

поліном синдрому, 178

поліноміальний

код, 171

префіксні коди, 54

префіксна множина, 56

примітивний рівномірний

код, 53

продуктивність джерела, 34

пропускна здатність, 38

Р

рівномірні

коди, 7

руйнуюче стиснення, 125

ряд Фур’є, 6

С

семантична інформація, 11

семантична надмірність, 13

синдром, 149, 162

система перевірних рівнянь, 142

систематичний

код, 130

системи стиснення без втрат, 125

      стиснення із втратами, 126

словникові алгоритми, 105

спектр функції, 6

статистична надмірність, 12, 31

статистична незалежність, 36

статистичне

кодування, 31, 56

стиснення інформації, 51

сума двох поліномів, 170

Т

таблиці кодування, 4

твірна матриця циклічного коду, 179

твірний многочлен, 171

твірний поліном, 174

твірна матриця, 142, 151

теорема кодування

за наявності завад, 39

теорема Шеннона про кодування дискретного джерела

за відсутності завад, 39

теорема дискретизації, 5

теорія інформації, 4

У

умовна ймовірність, 24

умовна

ентропія, 25

упорядковане дерево Хаффмена, 89

Ф

Бернуллі

формула, 132

Х

Хартлі

формула, 12

Хаффмена

алгоритм, 58

адаптивний алгоритм, 89

упорядковане дерево, 89

Хеммінга

вага, 149

відстань, 150

коди, 161

Ц

циклічний

код, 173, 176, 177

цифро аналоговий перетворювач, 5

цифрова

інформація, 4

Ч

часткова умовна ентропія, 29

Ш

швидкість передачі інформації, 35

швидкість стиснення, 124, 126

Шеннона-Фано

алгоритм, 57

шум, 7