1.2.  Завдання віброакустичної діагностики

 

       Віброакустична діагностика (вібродіагностика) визначає технічний стан машини за наслідками аналізу її паразитних вібрацій.

       Термін „вібродіагностика” слід розуміти не буквально, а як найменування наукового напряму технічної діагностики, для якого джерелом інформації про стан машини є загальне поняття, - вібропараметр, що включає інформацію про всі коливальні і періодичні процеси, що виникають при функціонуванні машини. Ця інформація може містити дані про відносні і абсолютні рухи вузлів і деталей, про пульсацію швидкостей і тиску в робочих середовищах, про поля силових дій і акустичну емісію у вузлах тертя і т.п. У зв'язку з цим частотний діапазон віброакустичних параметрів тягнеться від часток 1Гц  до сотень кілоГерц.

       Практично всі види дефектів змінюють характеристики вібропараметрів, що робить їх незамінними при використанні в цілях діагностування.

       Широкий частотний і динамічний діапазони, мала інерційність, велика швидкість поширення обумовлюють швидку реакцію віброакустичного сигналу на зміну стану машини. Важлива також достатня простота перетворення віброакустичного сигналу в електричний і можливість подальшої його обробки за допомогою сучасної мікропроцесорної техніки. Істотну допомогу при цьому надають експертні системи - одне з відгалужень систем штучного інтелекту. Розглянемо методологію побудови систем вібродіагностики.