В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

Просмотров: 1395Похожие книги

В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова

Л.Д. Пляцук - Звіт про науково-дослідну роботу. Екологічні проблеми хімічної технології, розробка прогресивних технологійта обладнання для хімічних виробництв

В.І. Склабінський та ін. - Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням