Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій

Просмотров: 2141Похожие книги

Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій

І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)

Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора

С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї

- Гендерна мапа центрально-східної Європи – за ред.. Н.Д.Світайло