Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій - Л.М. Сєдінкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

 

 

 

 

Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л.М. Сєдінкін.- Суми: Вид-во СумДУ, 2010.-180 с.

 

Кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»