Засоби безцентрового шліфування

      Обробка на безцентрово-шліфувальних верстатах здійснюється трьома способами: поздовжнє шліфування на прохід, до упору і врізне шліфування.

       Поздовжнє шліфування на прохід (рисунок 2.2) застосовують для попередньої обробки циліндрових поверхонь інструмента.

       Оброблювана заготовка 1 самоустановлювається між шліфувальним кругом 2, який обертається із швидкістю Vкр=30-60 м/с і ведучим кругом 3 із швидкістю Vвкр= 10-40 м/хв, спираючись на опорну поверхню ножа 4 верстата. Вісь ведучого круга розташовується під невеликим кутом   (1-6°) до осі виробу, завдяки цьому під дією сил тертя заготовці, крім обертального руху із швидкістю Vѕ, повідомляється також поздовжнє переміщення із швидкістю Vпр. При цьому шліфувальний круг врізається в заготовку на величину подачі Sh.  При поздовжньому шліфуванні шліфувальний круг має три робочих ділянки: різальну частину довжиною А, калібруючу частину завдовжки Б і зворотний конус довжиною В. Різальна частина круга знімає основний припуск на обробку, калібруюча частина знімає залишковий припуск, виправляє похибки форми, а на ділянці зворотного конуса відбувається виходжування за рахунок зменшення глибини різання, що сприяє зниженню шорсткості шліфованої поверхні і підвищенню геометричної точності заготовки.

       За необхідності підвищення геометричної точності і зниження шорсткості поверхні оброблюваної заготовки рекомендується використовувати шліфувальний круг, складений з двох кругів різних характеристик: для різальної частини грубозернистий, а для калібрувальної частини  - дрібнозернистий.

         Значно на форму і розміри заготовки впливає її положення в зоні шліфування. Для отримання точної геометричної форми у процесі обробки вісь заготовки, встановлена на опорному ножі, повинна розташовуватися вище або нижче лінії центрів кругів, при цьому робоча зона матиме V-подібну форму. Чим більша величина перевищення центра заготовки над лінією центрів кругів, тим швидше виправляється огранування. Відхилення від овальності краще виправляється при розташуванні центрів заготовки на лінії центрів. Більшість заготовок встановлюють вище за лінію центрів, за винятком довгих тонких заготовок, які встановлюються нижче за лінію центрів.