Різешліфування мітчиків і накатних роликів

     Розрізняють такі схеми різешліфування: однопрофільне (однониткове) поздовжнє, багатопрофільне (багатониткове) поздовжнє, багатопрофільне врізне поздовжнє. Однопрофільне поздовжнє різешліфування – найточніша і універсальна схема, але найменш продуктивна.

      При багатопрофільному поздовжньому шліфуванні  забірний конус шліфувального круга може мати профіль (рис.4.12): із зрізаними вершинами (рис 4.12а), з повними вершинами і постійним кутом профілю (рис 4.12б), із змінними по висоті і кутах виступів профілю (рис. 4.12в).

       Багатопрофільні круги з формою профілю, показаною на рис. 4.12, а і б, зношуються нерівномірно, що знижує точність нарізуваного різьблення інструмента. Найбільшу зносостійкість шліфувальні круги мають у тому випадку, коли профіль виступів забірного конуса має змінну висоту і кут, величини яких вибрані з умов послідовного знімання однакових об'ємів матеріалу.

    При шліфуванні різі мітчиків через крок багатопрофільний круг правлять із кроком, в 2 рази більшим, ніж шліфована різь.  Наприклад, для шліфування профілю різі із кроком Р=0,5 мм шліфувальний круг правлять накатником із кроком Р=1,0 мм. Шліфування проводять із затилувальним рухом, а гітару ділення настроюють так, щоб за один оберт ходового гвинта мітчик зробив два оберти.

      Врізне різешліфування багатопрофільним кругом є найбільш продуктивним. При цьому ширина круга повинна перевищувати довжину різі на мітчику. Різь при радіальній подачі круга шліфується за 1,25-1,5 оберта заготовки: частина оберту відводиться на урізування, потім відбувається шліфування повного профілю різі, і частина профілю залишається на остаточне знімання металу на ділянці врізання.