Вступ

Для кожного типу виробництва (одиничного, серійного) технологія виготовлення інструмента має свої особливості. Однак загальна тенденція розвитку технології на сучасному етапі полягає у створенні гнучких технологічних систем, що забезпечують ефективну обробку як в умовах одиничного, так і серійного виробництва при мінімальних витратах часу на переналагодження системи при зміні розмірів або форми інструментів. Впровадженню таких систем сприяє типізація технологічних процесів виготовлення інструментів на базі їх технологічної класифікації. Типізація технологічних процесів, устаткування і оснащення проводиться з урахуванням класу інструмента й діапазону розмірів.

     Кожний типовий технологічний процес можна розглядати як частину базового технологічного процесу, властивого технологічним особливостям виробництва того або іншого виду інструмента. Базовий технологічний процес містить у собі три механічні, два термічні й один складальний цикли і відбиває маршрут руху інструмента при їхньому виробництві.

      Базовий технологічний процес - це найбільш повний процес, що охоплює всі типи виробництва. У конкретних умовах на його основі створюються спрощені процеси. Базовий технологічний процес містить у собі шість основних циклів виробництва інструментів.

Перший цикл – заготівельні операції пластичної, механічної, ковальсько-зварювальної й термічної обробки.

Другий цикл – основні формівні операції механічної обробки і пластичного деформування.

Третій цикл – основні операції термічної обробки (загартування, відпуск, обробка холодом).

Четвертий цикл – шліфувально-заточувальні операції.

П'ятий цикл – додаткова обробка інструмента (хіміко-термічна, нанесення покриттів, зміцнення й інші).

Шостий цикл – маркування, складання, консервація, упакування.

  

 У такій послідовності написані розділи пропонованого конспекту. Крім того, припускаючи, що основний «фронт робіт» випускників спеціальності «технологія інструментального виробництва» - це інструментальні цехи машинобудівних підприємств, у конспекті наведені конкретні технологічні процеси виробництва деяких видів інструментів. Крім того подані технологічні основи виробництва штампів і прес-форм, а також верстатних пристроїв.