Технологічний процес виготовлення свердел діаметром від 2,0 до 6,0мм

     Операція 1. Відрізання заготовок на вертикально-відрізних автоматах мод. МФ-372 (для свердел діаметром 2,0—3,0 мм) і мод. МФ-142 (більше 3,0—5,0 мм) з утворенням кута 120° з одного боку і прямого торця - з іншого. На верстаті мод. МФ-372 операція виконується одним різцем. Режим обробки: Vріз= 9,5—14 м/хв;  =0,10 мм/об. Конус із кутом 120° на відрізуваній заготовці утворюється за рахунок форми різальних кромок різців. Шорсткість обробленої поверхні у межах = 20 — 10. Довжину перевіряють вимірювальною лінійкою = 150мм за ГОСТ 427—75.

      Операція 2. Обробка заготовок у прокатному барабані з метою ліквідації задирок на кінцях заготовок.

     Операція 3. Термічна обробка робочої частини заготовок свердел: із сталі марки Р6М5К5 — до  63—66.

    Операція 4. Чорнове шліфування циліндрової поверхні на безцентрово-шліфувальному верстаті мод. ЗГ182 методом крізної подачі за два проходи. Різальний інструмент: шліфувальний круг ПП 350 X 100 X 127 63С 25Н СМ1 — С1 7 К5 35 м/с 1 кл. Б (ГОСТ 2424—75) Режим обробки:

Vріз= 35м/хв,  1100мм/хв.   Вимірювальний інструмент: гладкий мікрометр  0-25мм, плита і щуп 2го кл. (ГОСТ 882-64) для контролю кривизни заготовок діаметром 2—3 мм, прилад для контролю радіального биття заготовок діаметром від 3 до 6 мм.

    Операція 5. Вишліфовування канавок на шліфувальних автоматах . Розмір  шліфувального   круга   ПП  300 х Н х 203,   де     ( — діаметр   свердла;  — кут нахилу спіралі свердла). Матеріал круга 24А 10 Н СТЗ БЗ 55 м/с, 1 кл. Б (Ту2-036-2—73). Режим різання: різ=45 м/с; = 800-900мм/хв. Шорсткість обробленої поверхні — у межах Rа=1,25—0,63. Ширину пера контролюють гладким мікрометром 0—25мм (ГОСТ 6507—60), товщину серцевини — мікрометром із вставками від 0 до 25мм (ГОСТ 4380—63), довжину робочої частини свердла—лінійкою  =150мм (ГОСТ 427—75), шорсткість за зразком (ГОСТ 14026—68) — нецентричність серцевини — інструментальним мікроскопом типу ММІ-2 із призмою.

   Операція 6. Чистове шліфування по діаметру з утворенням зворотної конусності на безцентрово-шліфувальному верстаті спинок  на   автоматах мод. RВ-1А для свердел діаметром 2,0—4,0 мм і мод. КВ-2А  для свердел діаметром більше 4,0—6,0 мм   в   автоматичному циклі.

    Розмір шліфувального круга на верстаті мод. КВ-1А ПП 125 X + H + 32, де висота круга H= 4—8мм залежно від діаметра обробки свердла; на верстаті мод. КВ-2А ПП 200 X Н X 76, де H= 8 - 10мм. Матеріал кругів 24А 10—16Н СТ1 БЗ 50 м/с 1 кл. Б (ТУ 2 0362-73). Режим обробки: Vріз=50м/с; S=700-800 мм/хв. Обробку проводять з охолоджуванням при тиску 8 кгс/см, маслом індустріальним 12 з додаванням 15—20% масла марки НГ-203В. Шорсткість обробленої поверхні в межах Rа=1,25—0,63. Вимірювальний інструмент: гладкий мікрометр 0—25мм за ГОСТ 6507—60.

    Операція 8. Заточування задньої поверхні свердел.

Характеристика шліфувального круга: типу ЧЦ 150 X 80 X 32 24А 25—16П СМ1; СМ2 7 К 1 кл. Б (ГОСТ 2424—75). Режими обробки: Vріз = 24м/с, S=700 мм/хв; охолоджування маслом індустріальне 12. Кути,  і осьове биття контролюють на інструментальному мікроскопі типу ММІ-2 в призмі. Шорсткість поверхні в межах Rа= 0,63— 0,32.

   Операція 9. Маркування. Свердла діаметром 2,0—3,0 мм маркують на клеймувальному автоматі типу ІЛО-7С4 або мод. ВГ-7.

 

Технологічний       процес         виготовлення| свердел  діаметром  6,0 — 10,0мм

   Операція 1. Відрізування заготовок свердел на вертикально-відрізному автоматі мод. 1125-0. Здійснюється аналогічно відрізку свердел діаметром 5,5 — 6,0 мм.

    Операція 2. Термічна обробка робочої частини заготовок свердел із сталі Р18 до HRС 62 —65, із сталі марки Р6М5К5 до HRC=63 — 66.

     Операція 3. Чорнове шліфування заготовок по діаметру на безцентрово-шліфувальному верстаті мод. 3184 методом крізної подачі за два проходи шліфувальним кругом ПП 500 х 150 х 305 24А, ЗЗА 25Н СТ — СТЗ 6 К 35 м/с 1 кл Б (ГОСТ 2424 -75). Режим обробки: Vкр = 39м/с; Sпр = 1230мм/хв. Шорсткість обробленої поверхні в межах Rа=1,25 — 0,63. Перевірка діаметра здійснюється гладким мікрометром 0 — 25мм.

    Операція 4. Вишліфовування канавок на  шліфувальних автоматах. Застосовують шліфувальний круг ПП 400 х Н х 254 24А ЮН СТЗ — Т1 БЗ 55 м/с 1 кл. Б (ТУ 2-036-2—73), Н = 4,5 -- 8,0мм залежно від діаметра оброблюваних заготовок свердел. Режим обробки: Vкр = = 52м/с; Sпр = 700 мм/хв.

    Операція 5. Чистове шліфування по діаметру з утворенням зворотної конусності на безцентрово-шліфувальному верстаті мод. За184 методом урізування до упору. Використовують шліфувальний круг ПП 500 х 150 х 305 24А; ЗЗА 25Н СТЗ 6 К 35 м/с 1 кл. Б (ГОСТ 2424—75). Режим обробки: Vкр= 35м/с;

S = 0,7мм/хв. Шорсткість обробленої поверхні в межах Rа=0,63—0,32. Зовнішній діаметр і зворотну конусність вимірюють гладким мікрометром 0—25 мм (ГОСТ 6507—63). 

    Операція 6. Вишліфовування спинок. Використовують шліфувальний круг ПП 200 х Н х 254 24А 10Н С1— СТ1 БЗ 50 м/с 1 кл. Б (ТУ 2-036-2—73). Режим обробки: Vкр = 50м/с;

Sпр = 700мм/хв. Шорсткість обробленої поверхні в межах

Rа=1,25—0,63.

    Операція 7. Заточування задніх поверхонь на автоматі мод. 365Б2 по гвинтовій поверхні за два оберти заготовки свердла.           

 

       Задні кути перевіряють на інструментальному мікроскопі типу ММІ-2 в призмі.

    Операція 8. Маркування свердел на клеймувальному автоматі мод. ВГ-7ЭХ електрохімічним способом.