Технологія виготовлення черв’ячних фрез

      Фрези черв'ячні чистові однозахідні| для циліндрових зубчастих| коліс з|із| евольвентним| профілем виготовляють за ГОСТ 9324—60 трьох типів і чотирьох класів точності: тип I —суцільні| прецизійні| класу точності АА; тип II — суцільні|суцільні| загального|загального| призначення класів точності А, Б і С|із|; тип III — збірні загального|загального| призначення класів точності А, В і С. Нижче описані технологічні процеси виго¬товлення| суцільних|суцільних| черв'ячних фрез класів точності А, В і С|із|.

     Матеріалом для фрез згідно із|згідно з| згаданим ГОСТ можуть служити| сталі марок Р18, Р12 і Р6М5. Швидкорізальна сталь Р6М5 має ряд|низку| переваг у порівнянні з іншими. Так, встановлено|установлений|, що заміна 8—10% вольфраму на 3 — 5% моліб¬дену| знижує неоднорідність карбіду швидкорізальних сталей| приблизно на два бали. А також ці сталі, тому  що містять|утримують| до 6% вольфраму, мають значну пластичність.