Технологічний процес

     Для виготовлення суцільних фрез використовують як заготовки-поковки.  Карбідна неоднорідність вольфрамомолібденової швидкорізальної сталі в прутках у стані постачання за ГОСТ 19265—73:

Діаметр   круга|кола| 

чи сторона квадрата, мм        20-40,  40-60,   60-80,    80-100,     100-150, >150                                                     

Допускається    бал   карбідний

 неоднорідності не більше        2          3            4             5                6              7

     Згідно з ГОСТ 9324 — 60 у готових виробах карбідна неоднорідність має бути у межах 3 — 4 балів. Тому заготовки для черв'ячних фрез, починаючи від т = 1, слід піддавати куванню за системою трикратного витягу і трикратного осідання, що дає можливість знизити карбідну неоднорідність на один — півтора бали. При цьому стійкість різального інструмента підвищується на 10%.

     У таблиці. 6.1 наведена послідовність обробки для перших 14 операцій. Докладніше тех¬нологічний| процес розглянемо,|розглядатимемо| починаючи|починати| з|із| 15-і операції. При подальшому| викладенні наводиться|наводить| нумерація оброблюваних поверхонь відповідно до рисунка 6.3.

Таблиця 6.1 – Частина|частина| технол|огічного  процесу виготовлення черв'ячної фрези класів А, В, С, |із| m=1-14|

Номер

операції

               

 

Найменування операції

                шорсткість

               

 

Обладнання

1              2              3              4

1              Заготовельна:|заготовча|

відрізання заготовки для кування

                               Абразивно – відрізний верстат мод. МФ-332

 

2              Заготовельна:|заготовча|

кування

                               Молот кування

 

3              Термічна:

відпал

                               Електрична шахтна піч

 

4              Галтувальна:

очищення від окалини

                               Барабан галтувальний

 

5              Токарно-револьверна:

m=1-4,5

центрування,

свердлення|свердлення| отвору 8,

зенкування отвору 8,

підрізування першого торця 6,

розточування виточки 1 в отворі

                               Токарно-  револьверний верстат мод. 1В340

 

6              Плоскошліфувальна:

шліфування торця 6 у фрезах m=1,3-3,75                         Плоско-шліфувальний верстат 3Б765

Продовження табл.. 6.1  

1              2              3              4

7              Горизонтально-

протяжна:

протягання отвору 8 у

 фрезах m=1,0-4,5

                               Горизонтально-протяжний верстат мод. 7А510

8              Горизонтально

протяжна:

протягання канавки шпони 11

                               Горизонтально-протяжний верстат мод. 7А510

9              Токарно-гвинторізна:

підрізування другого торця 6 для фрез m=4-12

                               Токарно-гвинторізний верстат мод. 16К20

10            Токарно-гвинторізна:

обточування поверхні 7 чорнова,

обточування поверхні 7 чистова                        Токарно-гвинторізний верстат мод. 16К20

11            Токарно-гвинторізна:

обточування буртика 4 з одного боку,

підрізування торця 6 для фрез m=4-12,

проточка фаски 5 на буртику                              Токарно-гвинторізний верстат мод. 16К20

12            Круглошліфувальна:

шліфування торців 6 буртиків з двох сторін у фрез m=1,0-3,75                    Кругло-

шліфувальний верстат мод. 3Б151

13            Вертикально-свердлувальна:

зняття фасок 7 з двох сторін                              Вертикально-свердлувальний верстат мод. 2А135

Продовження табл. 6.1

1              2              3              4

14            Слюсарна: обпиляти фаски 9 на торцях                            Верстак, напилок

  Операція 15. Фрезерування різі. На черв'ячних фрезах т = 1,5-5,5 різь нарізують на різефрезерному верстаті мод. Е310А за допомогою зуборізальних довбачів класу точності В за ГОСТ 9323—60. Застосовують косозубі дискові довбачі з =100мм. На фрезах m=6-12 різь нарізують на різефрезерних верстатах мод. ГФ-812М дисковими різьбовими фрезами: для фрез m=6-10 застосовують дискові фрези D = 260мм, В = 38мм, d — 60мм з числом зубів 50. На цій операції використовують шпиндельні обладнання. Кількість одночасно оброблюваних заготовок фрез: т = 1,5 - 3,75 — 3 шт.; т = 4 - 11—2 шт.; т = 12 — 1 шт.

     Операція 16. Фрезерування стружкових канавок. На заводі «Фрезер» стружкові канавки у черв'ячних фрез m=1-4,5 фрезерують на спеціальних фрезерних верстатах ГФ-507, т — 5 -- 8 — на горизонтально-фрезерних верстатах мод. 6М82Г і т — 9 - 12  на горизонтально-фрезерному верстаті 6М83Г. В усіх фрез канавки роблять прямими, оскільки кут  не перевищує 5°. Стружкові канавки у заготовок фрез т = 1,0 - 1,75 обробляють у двошпиндельній ділильній головці на верстаті ГФ-507. На кожному пристрої встановлюють п'ять заготовок. Аналогічно фрезеруються канавки фрез т =2,0 - 3,75 і т = 4,0 - 4,5: перші — по три заготовки на кожному пристрої, другі — по дві.

Стружкові канавки у заготовок фрез т = 5-9 обробляють на верстаті 6Н82 в одношпиндельній ділильній головці з установкою двох заготовок на облямовування, у заготовок фрез т = 10 - 12 — на верстаті 6Н83 в одношпиндельній ділильній головці при установці однієї заготовки на пристрої.

    Швидкості  різання   при фрезеруванні  стружкових  канавок:  для         т = 1,0 - 4,5 V = 35м/хв, для т = 5 - 7 V = 30м/хв, для

т=8-12 V = 25м/хв. Після фрезерування стружкових канавок найбільша різниця колового кроку Аокр не повинна перевищувати для фрез т = 1-3 величини 0,15мм, для фрез

т=3,25-12 - величини 0,20мм. Допустиме відхилення від радіальності передньої поверхні у бік піднутрення  0,10мм.      Накопичена похибка осьового кроку на довжині будь-яких трьох сусідніх кроків  не   більше 0,15мм.

     Операція 17. Затилування по зовнішній поверхні 2. Заготовки m=1-1,25 обробляють на токарно-затилувальному  верстаті (рис.6.4).

Частота обертання п = 6,5 об/хв. Затилують широким різцем із радіальною подачею Sо = 0,1мм/об.

 Заготовки фрез т = 3,0 - 4,5 обробляють на токарно-затилувальному верстаті мод. 1Б811: затилують профіль поверхні 16, 18 і 20 двонитковою гребінкою (рисунок 6.5), а потім канавку 17.

 

Заготовки фрез т=5 - 10 обробляють на токарно-затилувальному верстаті мод. 1Б811 (рисунок 6.4): 1-й перехід — зовнішню поверхню 20 — різцем, 2-й перехід — профіль зуба (поверхні 16 і 18) — двонитковою гребінкою; 3-й перехід — канавку 17.

Заготовки фрез т = 11 - 12 затилують на токарно-затилувальному верстаті мод. КТ-70 в такій послідовності (рисунок 6.6): 1-й перехід— поверхні 20; 2-й перехід— канавки 17; 3-й перехід — поверхня зуба 18; 4-й перехід — поверхня зуба 16; 5-й перехід — радіуси при вершині 19 і 21. Зуби  обробляють спеціальним різцем.

Операція 19. Фрезерування неповних витків на вертикально-фрезерному верстаті мод. 6М11 (рис. 6.7). Заготовку кріплять на круглому столі діаметром 300мм, а кінцеву фрезу встановлюють у цанговий патрон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Для обробки неповних витків у заготовок т = 1 - 8 застосовують фрезу діаметром 10мм, у заготовок т — 9 - 12 — фрезу діаметром 12мм.

     Неповний зуб фрезерують, зменшуючи його висоту так, щоб на кожному зубі розмір а верхньої ділянки був не менше

0,5m (рисунок 6.7). Фрезерування проводять при ручній подачі, швидкість різання 10м/хв.

Операція 20. Обпилювання задирок електричною ручною машинкою (тип 1 за ГОСТ 11096 — 64). Застосовують шліфувальний круг ПП 40 х 40 х 16 24А 16П С2 7 К1 30 м/с 1 К  А (ГОСТ 2424—75).

Операція 21. Маркування порядкового номера і року виготовлення. Маркування ставлять ручними клеймами за допомогою молотка.

M=11-12мм

Порядковий номер фрез починають з одиниці для кожного модуля. Порядковий номер дійсний до 31 грудня поточного року. З 1 січня нового року нумерація фрез поновлюється.

      Операція 22. Термічна обробка до HRC=63—66. На поверхні фрез не допускаються забиття, відколи, сліди травильні. Отвори після термообробки перевіряють калібром . Очищення фрез здійснюється на дробоструминних установках.

        Операція 23. Шліфування циліндрової зовнішньої поверхні зубів (з досвіду заводу «Фрезер»). При цьому на діаметрі залишається стрічка шириною не більше 0,2 — 0,3 мм, яка служить технологічною базою для центрування осі отвору при його шліфуванні на наступній операції. Обробку проводять на круглошліфувальному верстаті на звичайних режимах.

Заготовку закріплюють гайкою на облямовуванні з циліндровою робочою частиною, яку встановлюють в центри верстата.

Шліфувальний круг ПП (розміри по верстату) 33А 26П СМ2 5

1 1 Кл. А (ГОСТ 2424—75).

Операція 24. Шліфування отвору. Отвори у фрез класу точності С обробляються за 2-м, а у фрез класу точності А і В — по 1-м класом точності. Шорсткість за ГОСТ 2789—73 для фрез  класу точності С-Rа=1,25—0,63, для фрез класу точності А і В — Rа=0,63—0,32. Конусність і еліпсність не більші за допуск на отвір: для т = 1,0 - 3,75 становить 0,04мм; m = (4,0 - 8,0) - 0,05мм; m= (9,0 - 12,0) - 0,06мм. Відхилення, що допускається на діаметр отвору, має бути витримане на половині довжини посадочних поясків отвору. У зоні паза шпони допускається розбивання отвору не більше 300 симетрично пазу шпони в обидва боки. Задирки, забоїни, відколи на поверхні фрези не допускаються.

      Застосовують шліфувальний круг ПП (розміри по отвору) 33А 25П СМ2 6 К1 1 кл. А ((ГОСТ 2424—75). Фрези т = 1,4-4,5 шліфують в цанговому патроні, а фрези від т= 5 і вище в трикулачковому патроні діаметром 320мм із змінними спеціальними кулачками. Режим обробки: Vзаг = 254-35м/хв;

S = 0,0024-0,003мм (на кожен подвійний хід). Отвори заготовок фрез m=1,0-4-4,5 обробляють на внутрішньо- шліфувальному верстаті мод. 3А227, а фрез m = 5-12 — на спеціальному внутрішньошліфувальному верстаті СШ-31.

    Операція 25. Доведення отвору. Операції виконуються  для отворів 2-го і вище  класів точності. Припуск від 0,012 до 0,02мм відповідно для модулів від 1 до 12. Швидкість різання залежно від т від 30 до 55м/хв. Подача ручна. Шорсткість поверхні для фрез класу точності: А — Rа=0,32—0,16; В—Rа=0,63—0,32; С—Rа=1,25—0,63.        Отвори у фрез класів точності А і В доводять заздалегідь і остаточно. Притири чавунні, розтискні. Для отримання шорсткості Rа=1,25—0,63 застосовують порошок з білого електрокорунду 24А 5-6П, ЗОР—керосин. Для досягнення шорсткості Rа=0,63—0,16 використовують порошок карбід бору зернистістю 3, ЗОР — дизельне паливо або солярне масло.

     Операція 26. Шліфування з двох сторін буртиків 4 і торця 6 буртиків (рисунок 6.8). Обробку здійснюють на круглошліфувальному верстаті в центрах на оправці. Заготовки для фрез класу точності А шліфують на оправці із циліндровою робочою частиною, класів В і С — на конічних. Діаметр буртика фрез класу точності А обробляють до отримання Rа=0,63—0,32, а фрез класів В і С — до Rа=1,25—0,63. На торці буртика отримують шорсткість Rа=0,63—0,32 для фрез класів точності А і В і Rа=1,25—0,63 для фрез класу точності С. Під час шліфування торця 6 кріпильну гайку знімають з пристрою. Перед шліфуванням фрез класу А рекомендується відбалансувати абразивні круги.

       Фрези класу А шліфують в такій послідовності: обробляють буртик по діаметру 4 начорно, правлять круг алмазом, шліфують буртик по діаметру начисто. При обробці буртика по діаметру у фрез класу точності А одночасно шліфують торець 3. Шорсткість останнього має бути не вище Rа=2,5—1,25.  Шліфують кругами ПП (розміри по верстату) 24А 25—16П СМ1 К1 35 м/с 1 кл. А (ГОСТ 2424—75). Режим обробки торців буртиків: Vзаг=15 - 20 м/хв; S = 0,002мм/об.

Операція 27. Заточування передньої поверхні. Залежно від модуля обробку проводять на таких верстатах: m= 14-2,7 — на заточному напівавтоматі фірми «Барбер і Кальман»; 

m=1-8 — на заточному напівавтоматі 3662; т = 4-12 —на заточному напівавтоматі 

фірми «Клінгельнберг» мод. AGW-30А. Заготовки кріплять гайкою на шпиндельних пристроях: по 3 шт. для m=1,0-1,25; m=1,5 - 5,5; по 1 шт. для m=6-12.

Шорсткість передньої поверхні для фрез класу точності С — Rа=1,25—0,63, для фрез класу точності В і А — Rа=0,63—0,32.

Застосовують шліфувальні круги|кола|: для верстатів фірми|фірма-виготовлювача| «Барбер і Кальман» — ЗП 200х|16x51, Т 225х|18x40 24А| 16П| СМ1-М3 7 К1 35 м/с 1 кл|. А (ГОСТ 2424—75); для верстатів мод. 3662 —

Т 225х18 х40|, 24А| 16М| СМ1— МЗ 7 К1 35 м/с 1 кл|. (ГОСТ 2424—75); для верстатів «Клінгельнберг» —Т-250X25X32 24А| 25П| СМ1- М3 7 К1 35 м/с 1 кл|. А (ГОСТ 2424—75). Заточувати передню поверхню у|у| фрез класів точності А і В можна також кругами з|із| монокорунду 44А| 25—16П| М3 7 К1 35 м/с 1 кл|. А (ГОСТ 2424—75).

      Обробку здійснюють конічною частиною|частиною| шліфувальних кругів|. Перевірку відхилень від радіальності передньої поверхні, накопиченої похибки колового| кроку, найбільшої різниці колових кроків стружкових| канавок в межах оберту|звороту|, передньої поверхні від осьового направлення|, конусності| по зовнішньому діаметру, радіального биття по зовнішньому діаметру проводять|виробляють| на приладах фірми|фірма-виготовлювача| «Клінгельн¬берг» мод. PWF-250|. Їх можна здійснювати і на приладах фірми|фірма-виготовлювача| «Цейсс».

    

 Операція 28. Чорнове шліфування профілю фрез класів точності А і В. Шліфування фрез m=1,0-4-1,25 здійснюють одночасно двонитковим шліфувальним кругом (рис. 6.9 а).

 

     Профіль на круг наноситься накаткою. Шліфування фрез т — 1,5--7,0 проводять за три переходи (рис. 6.9 б): спочатку шліфують зовнішній діаметр 20, потім профілі 16 і 18 однонитковим шліфувальним кругом і, нарешті, радіуси 19 і 21 при вершині фрези. Після обробки зовнішній діаметр і профіль отримують з шорсткістю Rа =1,25-0,63.

      Для обробки профілю фрез m= 1,0--2,75 застосовують шліфувальні круги ПП 80х13х20 34А 16—10П МЗ 7 К1 35 м/с 1 кл. А, а для m = 4-7 кругів ПП 100x20x20 тієї ж характеристики.   Заготовку кріплять гайкою на оправці з циліндричною робочою частиною. Оправка  встановлюється в центри верстата. Профіль перевіряють на мікроскопах для m— 1-4 і на приладі Цейса до m=12.

     Обробку проводять на верстатах фірми «Акумакі» мод. UL-1 для m=1,0-1,25; мод. 1Б811 для   m=1,5-7,0.

      Чорнове шліфування фрез т = 8-12 проводять на токарно-затилувальних верстатах мод. КТ-70 за три переходи (рис. 6.10 а).

      По діаметру шліфують кругами ПП 150x32x32 34А 25—16П МЗ 7 К12 35 м/с 1 кл. А, профіль — кругами ПП 125x25X32 34А 25—16П М3 7 К1 35 м/с 1 кл. А (ГОСТ 2424—75). Профіль перевіряють на приладі Цейса.

       Операція 29. Чистове шліфування фрез класів точності А і В. Шліфування профілю у фрез m=1,0--1,25 проводять одночасно як по діаметру, так і профілю двонитковим шліфувальним кругом. Правку профілю круга проводять накаткою.

Профіль фрез т = 1,5-7,0 шліфують по діаметру, профілю і по радіусах (рис.6.10 б), у фрез т= 8-12 — по діаметру і двох сторонах (рис.6.10 а), а також по радіусах на вершині зуба (рис. 6.10 б).

      Профіль фрез m=4-12| обробляють на різешліфувальному| верстаті мод. МВ-107 або на токарно-затилувальному| мод. КТ-70. Зернистість кругів|кіл| для чистового шліфування вибирають на одну або два ступені|міри| менше, ніж для чорнової обро¬бки|.

      Операція 30. Маркування на ручному верстаті гравіювання з пантографом електрографічним методом. Замість гладкої голки, як при хіміко-механічному маркуванні, використовують стрижень з міді з вольфрамовим наконечником, до якого підводять струм через трансформатор, що знижує напругу з 220 до 5—10 В. Знаки  наносять на відшліфовану поверхню маточини відповідно до вимог ГОСТ 9324—60.

      Маркувати слід посередині торця буртика|. Окрім|крім| зазначеного| способу, застосовують маркування на електрохімічному при¬ладі | ЕХМ-2.