Технічні вимоги

1. Згідно з ГОСТ 6767 накопичена похибка колового кроку не повинна перевищувати 14мкм| при діаметрі протяжки|протяжки| 25мм,| і 20мкм| - для діаметра більше 100мм.|.

3. Відхилення від осьового направлення|напряму| (непаралельність) евольвентних сторін зубів щодо|відносно| поздовжньої осі протяжки|протяжки| допускається| в межах 0,01мм на 500мм довжини шліцьової частини|частини|.

4. Несиметричність зуба щодо|відносно| осі в поперечному перетині допускається в межах допуску|допущення| на товщину зуба протяжки|протяжки|.

5.   Радіальне биття двох останніх різальних і всіх калібрую¬чих| зубів не повинно перевищувати допуск|допущення| на діаметр калібруючих зубів. Биття на решті частини|частини| протяжки|протяжки| встановлюється  залежно| від її довжини і не повинне перевищувати на кожних 100мм її довжини: 0,005мм — у|у| протяжок|протяжок| завдовжки до 40D|мм; 0,006мм — у|у| про¬тяжок| довжиною більше| 40D|мм. Де D зовнішній діаметр протяжки.

6.  Ширина   циліндричної  стрічки  = 0,2--0,3мм  виконується лише на калібруючих зубах.

7. Граничні відхилення кутів ( не більше): ±2° для переднього кута ; ±30' для заднього кута ріжучих чорнових зубів;   —30' для заднього кута різальних чистових і калібруючих зубів 8.  Евольвентний профіль, нижчий за діаметр першого зуба, не регламентується|.

      Решта технічних вимог — за ГОСТ 6767. На шийці хвостовика| кожної протяжки|протяжки| маркується: № проходу; № креслення; призначення протяжки;| межа довжин протягування; величина перед¬нього| кута|кутка|; марка сталі робочої частини|частини| протяжки;|пр товарний знак за¬воду - виготовлювача|. Випробування протяжок|протяжок| в роботі — за ГОСТ 6767.