Технологічний процес

 Нумерація оброблюваних поверхонь | подана| на рисунку 6.11

Операція 1. Відрізок заготовки: для робочої частини — із сталі Р6М5, для хвостової—із сталі 40Х. Операція проводиться на абразивно-відрізному верстаті мод. МФ-332. Прутик закріплюють в лещатах. Різальний інструмент—шліфувальний круг ПП 400x4x203 15А 40П СТ1 7 В 50 м/с I кл. Л (ГОСТ 2424-75). S=60 - 80мм/хв. Вимірювальний інструмент — масштабна лінійка.

Операція 2. Правка заготовки в призмах. Заготовки діаметром до 40мм правлять вручну за допомогою гвинтового преса, більше 30 до 120мм - на гідравлічному пресі 100 тс, більше 120мм не правлять, але кривина, що при цьому допускається, не більше 1,1мм. Пристрої і вимірювальний інструмент: плита, лекальна лінійка.

Операція 3. Очищення зварюваних поверхонь заготовки від окалини і бруду на точильному верстаті.

Операція 4. Зварювання на стиковій машині електрозварювання.

Операція 5. Відпал заготовок для усунення напруги, що виникаєть в металі при зварюванні, і зниження твердості до НВ 255— 207.

Операція 7. Центрування торців з двох сторін  на токарному верстаті. Розміри центрових отворів беруться за ГОСТ 14034—74 із врахуванням припуску 0,3мм (на сторону) на подальшу обробку торців. Різальний інструмент: комбіноване центрове свердло із швидкорізальної сталі. Режим обробки V= 20--25м/хв, подача ручна. Вимірювальний інструмент - глибиномір, штангенциркуль.

 

Операція 7. Контрольна. Перевіряють розміри центрових отворів, шорсткість обробки, величину биття по діаметру, співвісність розташування центрових отворів з двох сторін заготовки.

Операція 8. Попереднє обточування: хвостової і робочої частин на токарному верстаті з висотою центрів 200мм і відстанню між центрами 1500мм. На подальшу обробку залишають припуск 2,5—4,0мм на діаметр. Різальний інструмент: прохідний різець із пластинкою  твердого сплаву Т15К6 або Т14К8. Режим обробки V=60-80м/хв; S=0,2-0,5мм/об - для заготовок діаметром 25—55мм і S=0,5-1,0мм/об - для заготовок діаметром 55—180мм. Пристрої: трикулачковий патрон з допустимим биттям не більше 0,3мм,  обертальний задній центр за ГОСТ 8742—62.

Заготовки із відношенням довжини до діаметра > 12 обробляють із застосуванням нерухомого люнета (заздалегідь проточується місце під люнет). Вимірювальний інструмент: масштабна лінійка, штангенциркуль.

Операція 9. Високий відпуск. Проводиться лише для протяжок із сталі марки ХВГ для зняття напруги, отриманої при обробці.

Операція 10. Підрізування торців і розточування захисної виточки з двох боків на токарному верстаті. Один кінець заготовки затискається в трикулачковий патрон, другий, — підтримується люнетом. Заготовку діаметром до 35мм для зменшення вильоту при обробці пропускають через шпиндель.   Розміри центрових отворів виконують за ГОСТ 14034—74.    Відхилення спільної довжини протягування не повинне перевищувати ±3,0мм при довжині до 1000мм і ±5,0мм при довжині вище 1000мм. Різальний інструмент: підрізний різець з твердого сплаву Т5К10. Режими обробки: для підрізування торців: V= 60 -- 80м/хв; S = 0,2 - 0,35мм/об; для проточування захисної виточки V= 20 - 30м/хв;  S = 0,2 -| 0,35мм/об.

Пристрої: трикулачковий патрон із|із| допустимим биттям не більше 0,15мм, нерухомий люнет| для заго¬товок| діаметром

D>35мм. Вимірювальний інструмент: масштабна лінійка, штангенциркуль.

Операція 11. Проточування місця під люнет в центрах на токарному верстаті. Місце під люнет довжиною 35—40мм «на- чисто» проточується на різальній частині протяжки на відстані , де L— спільна довжина протяжки. Різальний інструмент: прохідний різець з твердого сплаву Т15К6 або Т14К8. Пристрої: повідцева планшайба, хомутик, центр упорний, центр обертальний за ГОСТ 8742—75 (задній). Вимірювальний інструмент аналогічний операції 10.

Операція 12. Остаточне обточування хвостовика , шийки  передньої напрямної частини  і зняття фаски на хвостовику на токарному верстаті. Різальний інструмент: різець прохідної з твердосплавною пластинкою марки Р14К8 або Т15К6. Режим різання V=40--80м/хв; S=0,2 - 0,5мм/об. Пристрої: повідцева планшайба, хомутик, центр упорний, центр обертальний за ГОСТ 8742—62 (задній), люнет нерухомий. При обробці заготовок діаметром більше 90мм повідцеву планшайбу з хомутиком і опорним центром замінюють на патрон. Биття патрона допускається не більше 0,1мм. Вимірювальний інструмент: мікрометр, штангенциркуль, масштабна лінійка.                                                                                

Операція 13. Остаточне обточування калібруючої частини,  задньої напрямної частини  і зняття фаски на торці задньої напрямної частини  на токарному верстаті. Припуск на діаметр на подальше шліцефрезерування калібруючих зубів: 0,6—0,8мм для протяжок з D до 30мм і L до 800мм; 0,9—1,2мм для протяжок з D > 30мм і L=800 - 1500мм. Припуск на шліфування задньої напрямної: 0,5мм для протяжок з D до 30мм і L до 800мм; 0,5—0,8мм для протяжок з D>30мм і L = 800 -- 1500мм. Різальний інструмент, режим обробки, пристрої, вимірювальний інструмент ті самі, що і в операції 12.

Операція 14. Остаточне обточування різальних зубів на конус на токарному верстаті за копіювальною лінійкою. Різальний інструмент, режим обробки, пристрої, вимірювальний інструмент ті  самі, що і в операції 12. Припуск на шліфування по діаметру різальних зубів — за операцією 13.

Допуск|допущення| на остаточне обточування всіх наріжних| поверхонь| заготовки|заготівлі| протяжки|протяжки| не повинен перевищувати 0,1мм (окрім|крім| діа¬метра| шийки, допуск|допущення| на який дорівнює 0,2мм).

Операція 15. Обточування перехідного конуса  на токарному верстаті. Різальний інструмент, режим обробки, пристрої, вимірювальний інструмент ті  самі, що в і операції 12.

Операція 16 рисунок 6.12. Нарізування профілю зубів і канавок на токарному верстаті в патроні і з рухомим люнетом: розмітка кроку; нарізування профілю калібрувальних  і різальних  зубів, канавок  на передній і задній  напрямній частинах. Розмітку кроку і нарізування кільцевих канавок на передній і задній напрямній частинах проводять відрізним різцем з твердим сплавом марки Т15К6. Розмітку проводять послідовно від калібруючих зубів до різальних. Глибина канавок від 0,5 до 2,5мм, ширина від 1,5 до 2,5мм залежно від розмірів профілю зубів.

     Кільцеві канавки на передній і задній  напрямних частинах (їх число і розташування задаються технологом) є технологічними і служать для полегшення операції шліфування профілю шліц. Нарізування профілю різальних і калібруючих   зубів проводиться спеціальними профільними різцями з пластинкою твердого сплаву марки Т14К8. Профіль різців заточується за шаблоном відповідно до профілю нарізуваних зубів. При нарізуванні зубів створюється передній кут γ. Розміри глибини западини зубів різальних hр і калібруючих hк виконуються з урахуванням припуску 0,5—0,6мм під подальшу обробку. Решта розмірів — за кресленням.

Вимірювальний  інстру¬мент|: масштабна лінійка, штангенциркуль, прилад для вимірів|вимірювань| переднього кута|кутка|, радіусні  шаблони.

Операція 17. Відновлення центрових отворів з двох сторін зенківкою  з кутом 60° на токарному верстаті в патроні з нерухомим люнетом.

Операція 17к. Контроль розмірів.

Операція 18. Правка на пресах. Протяжку встановлюють у спеціальні пружні центри для перевірки биття. Максимальне допустиме биття протяжок  0,06 — 0,1мм.

Операція 19. Фрезерування шліців і внутрішнього діаметра протяжок. Проводиться обробка всього профілю (бічних сторін і внутрішнього діаметра) фасонною фрезою. Евольвентний профіль шліців при цьому замінюється трапецоїдальним і фрезерується двокутовою фрезою. Шліци фрезерують при глибині западини профілю більше 1,5мм. Шліци фрезерують на горизонтально-фрезерних верстатах мод. 6Н13. Протяжку встановлюють хвостовою частиною в центрі ділильної головки, інший кінець підтискається заднім центром і кріпиться повідцевим патроном, змонтованим на ділильній головці.     Передня напрямна обтискається спеціальним люнетом. Для зменшення прогинання в процесі фрезерування під робочу частину протяжки в западини зубів ставлять домкрати. Перед початком роботи для перевірки паралельності (щодо поздовжнього руху стола) розташування центрів ділильної головки і задньої бабки між цими центрами встановлюється контрольне обладнання. Допускається відхилення від паралельності не більше 0,1мм.

      Різальний інструмент: двокутова фреза із|із| сталі Р6М5. Вимірювальний інструмент: мікрометр, два вимірювальні ролики, мікро¬метр| із|із| спеціальною вставкою для вимірювання|вимірювання| внутрішнього діаметра, індикатор, зубомір|, кутомір, масштабна лінійка.

Операція 20. Маркування на шийці хвостовика вручну. Таврується номер замовлення і позиції. Інструмент: плита, молоток, клеймо.

Операція 20к. Контроль.

Операція 21. Правка аналогічно операції  18.

Операція 22. Термічна обробка. Для перевірки мікроструктури одночасно з протяжками гартуються контрольні зразки .

Операція 23 і 23к. Правка і контроль після термічної обробки.

Операція 24. Шліфування центрових отворів Після термічної обробки центрові отвори відновлюються на вертикальних центрошліфувальних верстатах. Ця операція для протяжок діаметром більше 50мм виконується на центрошліфувальному верстаті з планетарним рухом шпинделя мод. МВ-119. Різальний інструмент—конічна  шліфувальна головка. Для протяжок діаметром до 50мм ця операція виконується на спеціальному вертикальному верстаті за допомогою твердосплавної зенківки з Т15К6. Вимірювальний інструмент — конічний калібр.

Операція 25. Заточування передньої поверхні зубів  і шліфування профілю різальних і калібруючих зубів по западині стружкових канавок на заточувальному верстаті мод. 360М. Заточування зубів ведуть за два переходи: заточування передньої поверхні  і шліфування стружкової канавки.

Заготовку встановлюють в центри верстата і при відношенні >8 підтримують домкратами. Домкрат стосується зовнішньої поверхні зуба.

     Передній кут|куток| перевіряють приладом із|із| змінними ра-діусними| вставками, а спинку зуба контролюють шаблоном.

     Діаметр шліфувального круга для заточування круглих протяжок|протяжок| по передній поверхні визначають за формулуою

,

де Dн — діаметр шліфувального круга; D — діаметр протяжки, виміряний по першому зубу; K = 0,85 — коефіцієнт, що показує відношення діаметра протяжки в місці переходу прямолінійного елемента на передній поверхні зуба в криволінійний до діаметру першого зуба D;  — кут установки головки шліфувального круга;     - передній кут протяжки.

Операція 26. Перевірка на биття. Биття перевіряють на приладі в центрах за допомогою індикатора. Допускається биття 0,12—0,25мм залежно від розміру протяжок.

Операція 27. Правка (у міру необхідності) на чавунній плиті шляхом ударів молотка об спеціальний циліндровий стрижень із плоским кінцем. Плоский кінець стосується западини зуба.

Операція 28. Шліфування місця під люнет в центрах на круглошліфувальному верстаті. Це місце, як правило, вибирають на передній напрямній частині. При шліфуванні заготовка підтримується люнетом, встановленим по зовнішній поверхні на двох перших зубах.

Операція 29. Зачищення шийки і фасок замка , перехідного конуса, торців фасок у центрах на круглошліфувальному верстаті наждачним полотном вручну. Заготовка підтримується люнетом.

Операція 30. Шліфування передньої напрямної поверхні, шийки,  хвостовика , задньої напрямної частини . Операцію виконують у центрах і з люнетом на круглошліфувальному верстаті.

Операція. 31. Шліфування  попереднє і остаточне задньої поверхні калібруючих зубів  в центрах і з люнетом на круглошліфувальному верстаті.

Операція 32. Шліфування затилувальних поверхонь різальних зубів у центрах і з люнетом на круглошліфувальному верстаті. Спочатку шліфують заздалегідь, а потім остаточно. Стіл верстата повертають на відповідний кут.

Операція 33. Шліфування задніх поверхонь на різальних і калібруючих зубах на круглошліфувальному верстаті. Обробку ведуть з люнетом. При шліфуванні задніх кутів стіл верстата повертають на відповідні кути (3°- для різальних зубів і 100 - для калібруючих зубів). Різальні зуби шліфують до гостроти, але і дозволяється залишати стрічку шириною не більше 0,05мм.

Операція 34. Шліфування перехідного конуса  і фаски  шліцьового направлення виконується в центрах і з люнетом на круглошліфувальному верстаті. Стіл повертають на відповідні кути.

Операція 35. Шліфування шліців і внутрішньої поверхні в центрах на плоскошліфувальному верстаті.  Обробка в ділильній головці з безпосереднім діленням, при цьому заготовка підтримується люнетом. Шліци і внутрішню поверхню шліфують заздалегідь і остаточно.

Операція 36. Шліфування межі шліців по ширині передньої напрямної частини на плоскошліфувальних верстатах (ті самі, що і в операції 35). Заготовку встановлюють в центрах і підтримують люнетом. При шліфуванні застосовують ділильну головку з безпосереднім поділом.

Операція 37. Шліфування заходів (бічних скосів) на шліцах на початку напрямної шліцьової частини на спеціальному заточному верстаті з поворотним столом. Заготовку встановлюють в центрах і підтримують люнетом. Ці дії робляться для того, щоб оброблювані деталі легко насаджувалися на напрямну частину протяжок.

Операція 37к. Контроль усіх параметрів від операції   24   до 37.

Операція 38. Видалення контрольного бортика  на круглошліфувальному верстаті. Заготовку встановлюють у центрах верстата і підтримують люнетом.

Операція З9. Маркувальна.

Операція 40. Тонке заточування передньої поверхні  на круглошліфувальному верстаті. Заготовка підтримується люнетом. Застосовують шліфувальний круг 3П 24А 16П СТ1 7 К1 30 м/с I кл. А (ГОСТ 2424—75).

Операція 40к. Остаточний  контроль.

Операція 41. Випробування за ГОСТ 6767—63.