Обробка корпусів і плит

    Корпуси пристроїв застосовуються найчастіше у формі|у формі| коробок, плит або основ із|із| стійками|стойками| різних | форм і розмірів.      Корпуси дрібних|мілких| і середніх при-строїв, як правило,| |звично| виготовляють із|із| стандартних загото¬вок|, при використанні яких додатковою обробкою| вдається швидко і з|із| мінімальними витратами|затратами| праці| отримати|одержувати| готовий корпус.

      Литі корпуси виготовляють за такою |слідуючій| техноло-гічною| схемою: відливання|виливки|, обрубування, відпал, зняття ливарної| кірки|скоринки|, старіння.

     Технологічна схема виготовлення зварного кор¬пусу| інша: відрізання заготовок на корпус, механічна обробка під зварювання|зварювання|, збірання|збирання| під зварювання|зварювання|, зварювання|зварювання|, відпал|.

      Деякі операції є|з'являються| спільними|загальними| для обох типів корпусів: обробка баз і місць кріплення корпу¬су|, груба обробка місць кріплення корпусу, чистова обробка баз, чистова обробка опорно-установлюваних| елементів корпусу, чистова обробка точних і коор¬динованих| отворів корпусу.

     Механічну обробку корпусів пристроїв починають з обробки базових поверхонь. Початковою|вихідною| базою, як правило, |звично| є|з'являється| опорна поверхня корпусу. Якщо опорна поверхня кругла, її обточують на то¬карному|, лобовому або на карусельному верстаті, а якщо прямокутна або восьмигранна, то фрезерують на вер¬тикально-фрезерному| верстаті. Залежно від форми корпусу базами можуть бути три взаємно перпендикуляр¬ні| площини|площина| або площина|площина| і перпендикулярна до неї ци¬ліндрична| поверхня (зовнішня| або внутрішня). Інколи|іноді| використовуються лише|тільки| дві взаємно перпендику¬лярні| площини|площина| або один отвір.

      Бази потрібно вибирати так, щоб їх можна було обробити з однієї установки.

       Після|потім| обробки базових поверхонь обробля¬ють| кріпильні пази в основі корпусу. Потім відбувається|прямує| попередня обробка решти елементів корпу¬су|, після|потім| якої базові поверхні обробляють начисто шліфуванням. Площини|площина| корпусу, призначені| для установки на них елементів пристрою,  також піддають чистовій обробці відповідно до класу шорсткості, вказаного на кресленні. Ця обробка може бути виконана чистовим точінням, шліфуванням|, якщо потрібно, то і шабренням| з|із| перевіркою на контрольній плиті.

     Свердління|свердлення|, розгортання і нарізування|нарізати| отворів у корпусі виконують найчастіше в процесі збирання|збирання|. От¬вори обробляють у такому вигляді|порядку|: при свердлінні| отвір спочатку центрують коротким центрувальним| свердлом, щоб|аби| створити направлення|напрям| для довшого    і більшого свердла, потім    свердло замінюють розгорткою і отримують|одержують| точний розмір розгортанням, не змінюючи|замінювати|   установки   оброблюваної   деталі.  Інколи|іноді| доводиться розгортати отвори у процесі збирання|збирання|. Ця операція виконується ручними розгортками, які лише|тільки| калібрують отвір, але|та| не змінюють|зраджують| напряму|напрям|   його осі. Спроби виправити напрям|напрям| осі отвору розгортанням приводять|наводять| лише|тільки| до отримання|здобуття| овального от¬вору|.