Обробка отворів

     Обробку точно розміщуваних отворів виконують на координатно-розточувальних| верстатах. Ці верстати універсальні і дозволяють виконувати розмітку на площині|площині| і в просторі, виконувати свердління|свердлення| і розточування от¬вору| з|із| точним координуванням їх міжцентрових відстаней і відстаней від базових поверхонь, ус¬тановлювати| деталі і вузли пристроїв на заданих відстанях і проводити різні виміри|вимірювання|.

     Досить широко застосовуються свердління|свердлення| і розточування| на інструментальних вертикально-фрезерних| верстатах, що мають відлік поздовжньо-поперечного переміщення стола з точністю до|із точністю до| 0,02мм. У цих випадках для досягнення більшої точності обробки отвору спочатку висвердлюють на 0,5—0,8мм менше номінального діаметра, а потім розточують їх різцем до потрібного розміру при точному відліку координат.

Збирання|збирання| пристроїв

     Збирання|збирання| верстатних пристроїв поєднує|сполучає| операції і переходи слюсарної і механічної обробки із|із| складними і точними вимірами|вимірюваннями|.     Деталі, які не підлягають| слюсарній обробці (гвинти, прихвати, упори, гайки і т. п.), надходять|надходять| на збирання|збирання| в готовому вигляді|виді|. Деталі, що вимагають слюсарної обробки, подаються складальникові після|потім| механічної і термічної обробки.     

     Завдання|задача| складальника полягає в точній установці деталей і вузлів пристроїв по відношенню до базо¬вої| деталі і їх послідовного з'єднання|сполуці|.

     Збирання|збирання| складних пристроїв доцільно роз¬ділити| на вузлове і спільне|загальну|.

      При всій різноманітності конструкцій пристроїв можна рекомендувати такий вид|порядок| виконання складальних робіт:

   - перевірка комплектності і якості деталей і вузлів, що передані|поступили| на збирання|збирання|;

    - слюсарна обробка деталей;

     - перевірка і збирання|збирання| опорної площини|площини| і базових по¬верхонь корпусу;

      - пригонка|пригонити| поверхонь корпусу під опори;

     - установка, кріплення і доведення опор, настановних напрямних|скеровувати| деталей і вузлів;

      - установка, кріплення і доведення рухомих|жвавих| настано-вних| деталей і вузлів;

      - свердління|свердлення|, нарізування|нарізати| різі і збирання|збирання| затискних вуз¬лів| і деталей пристроїв з|із| перевіркою правильності і надійності закріплення оброблюваних деталей;

     - маркування (таврування|клеймлення|) пристроїв за кресленням;

      - установка і пригонка|пригонити| сухарів, шпон для уста-новки| пристрою по пазах верстата;

       - остаточна перевірка експлуатаційних розмірів| і відповідності пристроїв технічним умовам|;

      - балансування пристроїв, що обертаються;

      - перевірка пристроїв у роботі і здача їх ВТК.   

    Універсальні і спеціальні пристрої складають|, виконуючи пригоночні| роботи і обробку за міс¬цем|. Для виконання з’єднань|спряжень| підвищеної точності застосовують обпилювання, притирання і шабрування|.