Вибір технологічного процесу виготовлення штампів

      Процес виготовлення штампів для холодного штам¬пування| складається з таких|слідуючих| етапів:

1)  отримання|здобуття| заготовок;

2)  механічної обробки заготовок;

3) слюсарної   обробки   робочих  деталей   штампів (матриць, пуансонів,   пуансонотримачів|,   знімачів);

4)   термічної обробки деталей штампів;

5)   механічного шліфування деталей після|потім| термічної| обробки;

6) ручного шліфування і доведення   робочих|робочих| поверх-онь| деталей;

7)   складання, випробування і налагодження штампів.

     Операції 3, 6 і 7 виконуються слюсарями по штам¬пах|.    Слюсарі беруть участь і в механічній обробці|, виконуючи розмічальні і проміжні слюсар¬ні| роботи, а в деяких випадках — нескладні верстатні| роботи.

     Для отримання|здобуття| заготовок деталей штампів виконують такі|слідуючі| операції: відрізання матеріалу від шматка, плити або смуги (дисковою пилою, механічною| ножівкою, газовим різаком), кування (або осідання), ізотермічний відпал, стругання або фрезерування площин| із|із| припуском| до 0,2мм на сторону, обточування по діаметру, нормалізацію (для вуглецевої сталі) або високий відпуск|відпустку| (для легованої сталі), чорнове шліфування поверхонь. Далі відбувається|прямує| обробка за¬готовки| за кресленням.

    Термічна обробка заготовок забезпечує кращу | оброблюваність їх на подальших|наступних| операціях, зменшує деформації при гарті|гартуванні| і підвищує стій¬кість| робочих частин|частин| штампів.     Ізотермічному відпалу| піддають усі заготовки (як з|із| прокату, так і з|із| поковок|), виготовлені з|із| інструментальних легованих| і інструментальних вуглецевих сталей|.

       Щоб|аби| усунути поверхневу|зверхню| напругу|напруження|, яка виникає| в результаті|внаслідок| грубої механічної обробки, заготовки з|із| легованих інструментальних сталей| піддають високому відпуску|відпустці|, а заготовки з|із| інстру¬ментальних| вуглецевих сталей| — нормалізації.

        Заготовки|заготівлі| для деталей штампів, що виготовляються з|із| вуглецевих конструкційних сталей|, проходять|минають| коротший маршрут: відрізування заготовки|заготівлі| від шматка матеріалу, кування фігурне, стругання або фре¬зерування| поверхонь (з|із| припуском| до 0,25мм на сто¬рону|), шліфування площини|площини| або торців, проточування по діаметру. Далі відбувається|прямує| обробка заготовки|заготівлі| за кресленням.