Збирання|збирання| штампів

    Збирання|збирання| є|з'являється| завершальним і найбільш відповідальним етапом у виготовленні штам¬пів|.         Щонайменша недбалість у збиранні|збиранні| може призвести до зменшення терміну служби штампа або викликати|спричиняти| ава¬рію| при його експлуатації.

    Збирання|збирання| штампів зводиться до виконання таких|слідуючих| робіт:

1)  комплектування і перевірка якості деталей, виготовлених| для штампів;                        

2) виконання окремих слюсарних і механічних операцій з метою підготовки деталей до збирання|збирання| (зняття фасок|, свердління|свердлення|, зенкування і нарізування|нарізати| отворів під гвинти, свердління|свердлення|   і розгортання отворів   під кон¬трольні| шпильки і т. п.);

3)  збирання|збирання| матриці з|із| нижньою плитою;

4)  збирання|збирання| пуансонів з|із| пуансонотримачами|;

5) перевірка і підгонка опорної площини|площини| пуансоно|тримачів|утримувачів| і різальних поверхонь пуансонів;

6) збирання|збирання| верхньої і нижньої плит на напрямних|скеровувати| колонках;

7) установка і кріплення пуансонотримачів| з|із| пуан¬сонами| до верхньої плити;

8) монтаж  знімань і настановних де¬талей|;

9) спільне|загальна| збирання|збирання| |збирання| з|із| перевіркою   дії рухомих|жвавих| частин|частин| і зазорів між робочими|робочими| частинами|;

10) випробування штампа на пресі, виявлення недоліків| і їх усунення;

11)  пробне штампування деталей, маркування штампа і надання готового штампа в ОТК.     

    До вирубних штампів при збиранні|збирання| |збиранні| висувають такі вимоги:

       - дотримання геометричної форми і розмірів вікон у матриці і контуру пуансона відповідно до креслення|;

    - забезпечення прямолінійності вертикальних стінок вікон у матриці і ухилу|схилу|, що розширюється донизу;

     - дотримання крокової відстані між контурними вікнами, отворами під проколочні| пуансони і вікна¬ми| під крокові ножі; забезпечення паралельності їх внутрішніх різальних сторін;

      - відсутність додатного ухилу|схилу| на пуансоні, що збільшується у бік хвостової частини|частини|;

       - забезпечення рівномірного зазору між стінками контурних вікон і поверхнями пуансонів після|потім| уста¬новки| останніх у пуансонотримач|;

        - дотримання крокових відстаней матриці в штампах послідовної дії і збільшення вікон під ша¬гові| ножі на 0,2—

0,3мм в штампах з|із| уловлювачами;

        - рівномірність розкарбовування головок|головок| контурних пуансонів і ножів (запобігає їх перекосу в пуансонотримачі |);

        - надійність кріплення пуансонів і ножів у пуансонотримачах| за рахунок щільної посадки їх у вікна (а не за рахунок розкарбовування);

        - перпендикулярність пуансонів і ножів площини|площини| пуансонотримача| і їх рівна висота;

       - відсутність ухилів|схилів| у вікнах напрямної|скеровувати| плити і          правильне з’єднання|спряження| їх із|із| пуансонами без помітного зазора;

      - надійність запресування| напрямних|скеровувати| колонок і втулок у плитах блока і правильність їх взаємного розташування (по відстанях між центрами);

      - перпендикулярність колонок і втулок опорним| площинам| плит блока і взаємна паралельність площін| плит блока.

     При виготовленні вирубних, пробивних і комбінованих| штампів послідовної дії збирання|збирання| |збирання| починають з установки напрямних|скеровувати| лінійок. Збільшений розмір між лінійками призводить|наводить| до того, що смуга| матеріалу бовтатиметься|тинятиметься| за ножами, унаслідок|внаслідок| чого штампована деталь вийде різносторонньою.

     Якщо на пуансонах є|наявний| уловлювачі, то розмір між| лінійками може бути на 0,1—0,2мм більше відстані | між ножами.

     Для правильної установки напрямних|скеровувати| лінійок на матриці штампа спочатку необхідно одну з них закрі¬плювати| струбцинами| на площині|площині| матриці в положенні|становищі|, коли напрямна|скеровувати| площина|площина| лінійки буде знаходить¬ся| урівень з|із| внутрішньою площиною|площиною| ножа. Це поло¬ження| може бути перевірене звичайною|звичною| лекальною лінійкою|.

      Другу напрямну|скеровувати| лінійку встановлюють за двома однаковими за розмірами наборами плоскопара¬лельних| плиток, що закладаються|заставляють| між лінійками. Розмір набору плиток дорівнює ширині смуги (або стрічки) додати необхідну величину зазора. Після|потім| кріплення струбцинами| обох лінійок в них через матрицю свердлять і розгортають отвори під контрольні штифти.

Запресування пуансонів в пуансонотримач| виконують| після|потім| установки напрямної|скеровувати| плити. Точний збіг| вікон напрямної|скеровувати| плити і матриці забезпе-чується| тим, що контурні пуансони і ножі, вставлені| через напрямну|скеровувати| плиту в матрицю на глибину 3—4 мм, не дають їй можливості|спроможності| зміщуватися від правиль-ного| положення|становища|. Закріпивши в такому положенні|становищі| струбцинами| матрицю і напрямну|скеровувати| плиту, свердлять і калібрують| розгорткою через матрицю отвори під контроль¬ні| штифти, а після|потім| установки штифтів свердлять отвори| під кріпильні| гвинти. Після|потім| цього встановлюють пуансони і ножі в пуансонотримач|. Цю операцію   виконують, як правило,|звично|   послідовно, починаючи|починати| з|із| установки основного   (контурного) пуансона, що вирубує деталь. У пуансонотримач  вставляють пуансон , дотримуючись його перпендикулярність площини пуансонотримача (перевіряють лекальним косинцем  з чотирьох боків).

     Після|потім| установки контурного пуансона у вікно пуансонотримача вставляють наступний|такий| пуансон або ніж. При цьому, окрім|крім| перевірки по косинцю, на пуансонотримач| накладають матрицю і, підсвічуючи знизу електролампою, дивляться, щоб|аби| зазори при надяганні матриці на пуансони і ніж були рівномірними по всьому контуру.

       Інколи|іноді| при правильній установці в пуансонотримач| двох або більше  пуансонів (тобто коли їх вертикаль¬ні| стінки знаходяться|перебувають| точно під кутом 90°| до площини|площини| пуансонотримача|) спільне|загальне| положення|становище| всіх пуансонів не відповідає розташуванню вікон у матриці, і вона не надягається|надіває| на пуансони.     Найчастіше це

свідчить про неправильне виготовлення пуансонотримача|, тобто зсув|зміщенні| отворів.

     У таких випадках не можна змінювати|зраджувати| положення|становище| пуансона або ножа однобічним|одностороннім| підкарбовуванням отвору, то¬му| що хоча робочий торець і буде доведений до збігу| з|із| вікном в матриці, але|та| сам пуансон стане в пуансонотримачеві| похило і після|потім| декількох переточувань зарубуватиме матрицю.

     Пуансони повинні бути трохи запресовані в пуансонотримач|. Якщо пуансони відбиваються у вікна вільно|, а потім для усунення гойдання|хитання|  тискаються кру¬гом| за допомогою чеканки|карбівки|, то в процесі роботи вони поступово| розхитуються і починають|починають| зарубувати матрицю. Це особливо небезпечно в штампах, що не мають напрямних|скеровувати| плит для пуансонів.

     Чим більше в штампі пуансонів, тим складніша їх установка.   З метою полегшення цієї операції застосовують| заливку їх легкоплавким|легкоплавним| сплавом або швидкотверднучою| пластмасою.

    При збиранні|збирання| за цим способом перед заливкою посадочні місця для пуансонів обробляють із зазором 1,0—1,5 мм на сторону, на пуансонах прорізають поперечні канавки, а поверхні, дотичні до сплаву, протравлюють і лудять. Потім пуансони встановлюють в пуансонотримач. Пуансонотримач  з пуансонами  кладуть на чавунну плиту, а матрицю  на підкладках  встановлюють зверху. Для установки пуансонів у вікнах матриці з дотриманням необхідного зазора використовують шматочки фольги. При дуже малих зазорах пуансони підганяють у вікнах матриці по щільній посадці, а після закінчення збирання|збирання| доводять їх до потрібного розміру, щоб забезпечити зазор.

    За іншим заздалегідь збирають пакет штампа, тобто матрицю з’єднують з нижньою плитою і закріплюють штифтами, потім, користуючись шматочками фольги, зібраний з пуансонотримачем пуансон встановлюють в отвір матриці, дотримуючись заданого зазора. Після цього верхню плиту опускають по колонках до зіткнення її з опорною площиною

пуансонотримача  і ставлять на паралельні прокладки. Скріплюючи в такому положенні струбцинами  пуансонотримач з верхньою плитою, висвердлюють в них і розгортають крізні отвори під штифти. Після постановки штифтів у пуансонотримач у верхній плиті виконують отвори під кріпильні гвинти. Цим забезпечується правильне збирання|збирання| штампа.

    Щоб|аби| визначити правильність установки пуансонів і ножів у пуансонотримачеві|, роблять|чинять| пробну вирубку|вирубування| на папері або на картоні, товщина якого відповідає товщині металу, для якого призначений штамп.