В.В. Бібик - Фізика твердого тіла

Просмотров: 5646Похожие книги

В.В. Бібик - Фізика твердого тіла

Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів

В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия

Козырев Н. А. - Избранные труды

Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник