Анотація

 

Фізика твердого тіла - В.В. Бібик

 

 

 Т.М. Гричановська ,Л.В.Однодворець, Н.І.Шумакова

 

 

 

 

Навчальний посібник

за загальною редакцією проф. Проценка І.Ю.

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

Авторський колектив:

В.В. Бібик, кандидат фізико-математичних наук;

Т.М. Гричановська, кандидат фізико-математичних наук;

Л.В. Однодворець, кандидат фізико-математичних наук;

Н.І. Шумакова, кандидат фізико-математичних наук

 

Рецензенти:

М.О.Азаренков - доктор фізико-математичних наук, професор Харківського національного університету, член-кореспондент НАНУ;

В.М. Кланічка - кандидат фізико-математичних наук, професор Прикарпатського  національного  університету  ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ;

С.М.Данильченко – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАНУ, м.Суми

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-6257 від 29.07.2009 р.)

 

         Бібик В.В.

Ф     Фізика твердого тіла: навч. посіб./ В.В. Бібик, Т.М. Гричановська, Л.В.Однодворець, Н.І.Шумакова.- Суми: Вид-во СумДУ, 2010.- 200 с.

   ISBN

      У навчальному посібнику узагальнені теоретичні основи та практичні питання фізики твердого тіла: будова і зонна теорія твердих тіл, електронна теорія металів, напівпровідників та магнетиків, динаміка кристалічної решітки.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання в галузі «Електроніка».

 

УДК 539.21

ББК 31.77

ISBN       © Бібик В.В., Гричановська Т.М.,                               

                                         Однодворець Л.В.

                                  Однодворець Л.В., Шумакова Н.І., 2010