Передмова редактора

 

                Сучасна фізика твердого тіла являє собою надзвичайно розгалужену науку, яка стрімко продовжує розвиватися. Про це красномовно свідчить той факт, що приблизно 70% фізиків планети працюють у галузі фізики твердого тіла. Як результат цього, як у світовій, так і нашій вітчизняній літературі опублікована велика кількість монографій і навчальних посібників, присвячених цій науці в цілому чи окремим її розділам. Поряд з цим велика кількість проблем прикладного і фундаментального характеру, які постійно перебувають у полі зору фізики твердого тіла, виступають постійним стимулом пошуку нових підходів у викладанні цього курсу.

                Авторам вдалося знайти свою нішу при підготовці цього навчального посібника, оскільки він розрахований на майбутніх інженерів і магістрів за спеціальностями «Електронні прилади і пристрої», «Фізична і біомедична електроніка» та «Електронні системи» в галузі «Електроніка». Особливістю цього студентського контингенту є те, що він має певний обсяг знань з фізики твердого тіла як розділу курсу загальної фізики. Автори посібника також враховували, що курс з фізики твердого тіла виступає базовим для курсу з твердотільної електроніки.

                Із зазначеного зрозуміло, що автори поставили перед собою майже прагматичну задачу – створити посібник, який дозволяє ознайомити студентів з основами фізики твердого тіла, які мають безпосереднє відношення до перелічених спеціальностей. Оскільки збірники задач з фізики твердого тіла відсутні, то автори включили такі задачі до тексту посібника, що дуже важливо і з тієї точки зору, що посібник адресується також і студентам заочної форми навчання.

                Вважаємо, що посібник буде корисним не тільки студентам, але й аспірантам, інженерам і викладачам фізико-технічних факультетів університетів.