Питання і завдання до розділу 6

 

Охарактеризуйте основні класи магнетиків.

Молекула кисню має магнітний момент . Обчисліть об’ємну магнітну сприйнятливість 1м3 киснюпри тиску 100атм. (Т=300К).

За вказаних умов обчисліть намагніченість кисню в магнітному полі Землі.

Користуючись графіком температурної залежності магнітної сприйнятливості Ni (рис. 6.8), знайдіть сталу С і ефективне число магнетонів Бора в розрахунку на один атом.

 

Користуючиси даними для ОЦК-Fe, навединими в таблиці 6.1, покажіть, шо при Т>ТК сприйнятливість описується законом Кюри-Вейса.

Користуючиси даними для ОЦК-Fe, навединими в таблиці 6.1, знайдіть ТК та ефективне число магнетонів Бора в розрахунку на один атом.

Таблиця 6.1

Т,оС       824         838         846         872         875         884         889         904         909

 

1,12        1,65        2,43        2,86        3,03        3,39        3.68        3,97        4,26

Енергія доменних стінок у залізі становить ~103Дж/см24 домени мають форму паралелепіпедівз розмірами 0,1, 0,01, та 0,01см. Розрахуйте повну площу доменних границь та повну енергію всіх доменних стінок шматка заліза масою 0,2кг.