Питання і завдання до розділу 7

 

Назвіть основний принцип формування структури кристалів.

Дайте означення фази речовини і фазового переходу.

Сформулюйте і виведіть умову рівноваги двох фаз.

Назвіть ознаки фазового переходу першого роду та наведіть приклади відповідних процесів.

Поясніть, яке явище називають температурним гістерезисом.

Запишіть формулу Клапейрона-Клаузіуса та поясніть, які процеси вона визначає.

Назвіть ознаки фазового переходу другого роду та наведіть приклади відповідних процесів.

Сформулюйте основні положення і висновки теорії фазових переходів другого роду, створеної Л. Ландау.