§11 Сила тертя спокою, коефіцієнт тертя спокою. Сила тертя ковзання, коефіцієнт тертя ковзання [4]

1. Сила тертя спокою  виникає під час дії на тіло деякої сили, при якому відносного руху тіла не виникає. Сила тертя спокою однакова за модулем та протилежно направлена до компоненти сили, яка прикладена до тіла та паралельна поверхні дотику тіл. Максимальне значення сили тертя спокою визначається співвідношенням

            ,           (11.1)

де  – модуль нормальної складової сили реакції опори (перпендикулярна до поверхні дотику), що діє на тіло;  – коефіцієнт тертя.

У випадку, що зображений на рис. 11.1, сила тертя спокою (вважаємо, що тіло, яке знаходиться на похилій площині, не рухається), однакова за модулем та протилежно направлена до компоненти сили тяжіння , яка паралельна поверхні дотику тіл. Нормальна складова сила реакції опори  теж прикладена до тіла та направлена перпендикулярно до поверхні дотику тіл (див. рис. 11.1). Слід зазначити, що нормальна складова сили реакції опори  разом з силою тертя спокою  утворюють повну силу реакції опору : . Сила реакції опори та вага тіла у відповідності до третього закону Ньютона однакові за модулем та протилежні за напрямком: , тобто .

 

 

2. Сила тертя ковзання  виникає під час ковзання тіла по поверхні іншого тіла (див. рис. 11.2). Вона направлена протилежно до напрямку вектора відносної швидкості, а її модуль визначається співвідношенням

            ,           (11.2)

де  – модуль нормальної складової сили реакції опори, що діє на тіло,  – коефіцієнт тертя.