Анотація

Фізика. Конспект лекцій. Ч.1. - О.В. Лисенко

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                                                                  В.Б.Юскаєв

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “Фізика”

для студентів напрямів підготовки

6.050801 “Мікро- та наноелектроніка”,

6.050802 “Електронні пристрої та системи”,

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”,

6.050201 “Системна інженерія”

усіх форм навчання

 

ЧАСТИНА 1

 

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

 

Укладач:                                                                                                      О.В. Лисенко

 

Відповідальний

за випуск                                                                                                     Ю.М. Лопаткін

 

Декан факультету електроніки

та інформаційних технологій                                                                   С.І. Проценко

 

 

 

 

Суми

“Видавництво СумДУ”

2010

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА

 

Конспект лекцій

для студентів напрямів підготовки

6.050801 “Мікро- та наноелектроніка”,

6.050802 “Електронні пристрої та системи”,

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”,

6.050201 “Системна інженерія”

усіх форм навчання

Частина 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

“Видавництво СумДУ”

2010

 

 

 

Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.1. – 198 с.

 

 

Кафедра загальної та теоретичної фізики