С. Ю. Лебедєв - Фізична хімія

Просмотров: 801Похожие книги

С. Ю. Лебедєв - Фізична хімія

В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.

- Обґрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок – Васильєв В. І.

Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень