О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів

Просмотров: 2298Похожие книги

О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів

О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей

- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.

Павленко - Операційний менеджмент та його технологія

Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів