5.1.1 Загальна характеристика лантаноїдів

                До родини лантаноїдів відносять 15 елементів Періодичної системи Д. І. Менделєєва: лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій і лютецій. По характеру заповнення 4f - орбіталей лантаноїди діляться на підродину церію і підродину тербію. Перші 7 елементів (від церію до гадолінію включно) входять до підродини церію, а інші 7 (від тербію до лютецію) належать до підродини тербію.

                Загальна   характеристика   лантаноїдів   наведена у табл. 5.1.

                Лантаноїди – типові метали, що проявляють відновні властивості. Характеристичний ступінь окиснення +3, а валентність III. Найбільш характерний оксид Ме2О3. Лантаноїди утворюють також і нелеткі гідриди складу МеН3 [2].

     Таблиця 5.1 - Загальна характеристика лантаноїдів