5.1.4 Хімічні властивості

                За своїми хімічними властивостями лантаноїди - досить активні метали, що взаємодіють з більшістю неметалів і утворюють сплави з багатьма металами. Із збільшенням порядкового номера лантаноїду його хімічна активність зменшується. Наприклад, церій на повітрі згорає при нижчій температурі, ніж магній і алюміній, неодим окиснюється поволі, а гадоліній стійкий на повітрі протягом багатьох місяців.

                Усі лантаноїди взаємодіють з водою з виділенням водню:

                      2Ме + 6Н2О→2Ме(ОН)3 + ЗН2↑ ,                 (5.1)

                      Се + 2Н2О → СеО2 + 2Н2↑.                     (5.2)

                Реагуючи з водою, тільки європій утворює розчинний кристалогідрат жовтого кольору, який при зберіганні біліє. Очевидно, тут відбувається подальше розкладання до оксиду європію.

              2Еu + 10Н2О → 2Еu(ОН)3 ·2Н2О + 5Н2↑,     (5.3)

                       2Eu(OH)3 ·2H2O → Еu2О3 + 5Н2О.            (5.4)

                Хімічна активність простих речовин лантаноїдів дуже висока, тому вони взаємодіють майже зі всіма елементами періодичної системи Д.І.Менделєєва.

                Лантаноїди також утворюють безперервні тверді розчини з металами підгрупи галію. При взаємодії лантаноїдів, наприклад,із скандієм виникають дуже міцні металіди.