1.2.5 Вилуговування металів водними розчинами

                Обробляючи руди водними розчинами кислот або інших реагентів, вилуговують метали з сировини – переводять їх у розчин у вигляді солей. Порожня порода залишається в нерозчинному залишку, її фільтрують, а з фільтрату різними способами отримують метали або їх сполуки.