1.2.7 Цементація

                Так називають реакції відновлення іонів одного металу іншим металом з водних розчинів. Наприклад

                                                (1.20)

                Металоосаджувач повинен бути електронегативніше металу, що осаджується, як у даному випадку: Е°си  = +0,34 в;  E°Fе = 0,44 в.