Анотація

 

 

Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів - О.Й.Любич,  В.О.Пчелінцев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

«Видавництво СумДУ»

2009

 

УДК 669 (075.8)

ББК 34. 327 я 73

        Л 75

 

Рецензенти:

 В.Б. Тарельник - доктор технічник  наук, професор Сумського національного аграрного університету;

О.Р. Якуба - доктор технічних наук, професор Сумського  національного аграрного університету;

 І.Д. Погребняк -  доктор фізико-математичних  наук, професор

Сумського інституту модифікації поверхні

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1.4/18-Г-13  від 9.01.2009 р.)

 

        Любич О.Й., Пчелінцев В.О.

Л 75    Фізичні основи металургії, кольорових і рідкоземельних

          металів: навчальний посібник /О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев.

          – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 226 с.

           ISBN 978-966-657-255-7

 

 

                У посібнику комплексно подано розділи, які вміщують фізичну суть металургійних основ кольорових і рідкоземельних металів, висвітлено металургійні технології виробництва кольорових і рідкоземельних металів. Описано технології підготовки руд до плавки і проведення процесів переплавки. Викладено фізико-хімічні процеси, які проходять при отриманні кольорових і рідкоземельних металів, металургійне устаткування, а також економічні проблеми металургійного виробництва.

                Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання за фахом «Прикладне матеріалознавство».

 

 

 

ISBN  978-966-657-255-7               © Любич О.Й., Пчелінцев В.О., 2009