Тестові питання

 

                1. З чого складаються метали?

                2. Як називається зв’язок між іонами і електронами?

                3. Чим забезпечується пластичність металів?

                4. Що характеризує теплопровідність металів?

                5. Чим характерне поліморфне перетворення?

                6. Від чого залежить відновна здатність і хімічна активність металу?

                7. Від чого залежить спорідненість елементів до кисню?

                8. В якому випадку твердий вуглець може бути енергійним відновником?

                9. Як називають процеси отримання металів у результаті хімічних реакцій між сульфідами і оксидами?

                10. Що таке позапічна металотермія?

                11. Які катіони в першу чергу розряджаються на катоді під час електролізу водних розчинів?

                12. Що є продукцією кольорової металургії?

                13. Який процент виходу шлаків отримуємо при плавленні руд або концентратів?

                14. Що таке штейн?

                15. Які основні компоненти технологічних газів?

                16. Що є основними продуктами гідрометалургійних процесів?

                17. Що являють собою пеки?

                18. Скільки і які види кеків буває?

                19. Які основні технологічні процеси використовують при виробництві кольорових металів?

                20. Які види випалювальних процесів використовують у кольоровій металургії?

                21. Скільки видів і які бувають рудні плавки?

                22. Які існують різновиди рафінувальних плавок?

                23. З яких стадій складається гідрометалургійний процес?

                24. Що служить паливом для кольорової металургії?

                25. Що є сировиною для виробництва вогнетривких виробів?

                26. Які основні вимоги повинні задовольняти сучасні металургійні процеси?