2.1.4 Відновлення хлориду алюмінію марганцем

                При   відновленні   марганцем   із   хлориду   алюмінію   звільняється алюміній.

                За допомогою керованої конденсації з потоку хлориду марганцю виділяються пов'язані із хлором забруднення. При звільненні хлору хлорид марганцю окиснюється в окис марганцю, що потім відновлюється до марганцю, придатного до вторинного застосування.