3.1.5 Нові методи добування міді

                Останнім часом став швидко поширюватися метод видобутку міді за допомогою підземного вилуговування руди. Нова технологія збагачення мідної руди не вимагає її добування на поверхню і тому відрізняється високою економічною ефективністю. Переваги нової технології полягають у тому, що основні процеси перенесені під землю і відбуваються без участі людини, що різко підвищує ефективність виробництва. Традиційний дорогий процес замінений технологією, що базується на використовуванні слабких розчинів кислот, які ще під землею вступають у реакцію з рудою і збагачуються міддю.

                Далі концентрований розчин підіймається на поверхню через систему відкачуваних свердловин, де чиста мідь виділяється з нього за допомогою технології екстракції міді з розчину за допомогою органічних реагентів. Виробничий цикл замкнений: після екстракції міді водний розчин знову збагачується кислотою і знову закінчується у гідротехнологічному полі.