3.2.2 Переробка сульфідних мідно-нікелевих руд

                Сульфідні мідно-нікелеві руди переробляють за технологією, схожою з пірометалургією міді.

                Великокускові багаті руди і агломерат звичайно переплавляють у шахтних печах, а концентрати і дрібні руди – у відбивних і електричних печах.

                Виплавляють мідно-нікелевий штейн, що містить, %: 6-11 Ni, 3-9 Cu, 48-56 Fe  і близько 25 S, який потім продувають повітрям у конверторі для отримання так званого білого нікелевого штейну (файн-штейну), що містить, %: 20-60 Ni,  і нікелевий, містить 65-68 Ni,  2-4 Cu.

                Мідний концентрат спрямовують для добування міді вже розглянутими способами, а нікелевий обпалюють на агломераційних машинах або у печах киплячого шару, а потім переробляють його для добування нікелю (плавлення на аноди і електролітичне рафінування).