3.2.3 Переробка окиснюваних нікелевих руд

                Переробка окиснюваних нікелевих руд базується на тому, що у нікелю спорідненість до сірки більший, ніж у заліза. У цьому випадку при відновному  плавленні в шихту додають пірит або гіпс. Сірчисті добавки сульфідують залізо і нікель. У результаті одержують штейн, що є сплавом Ni3S2 і FeS, і залізистими шлаками. Залізо відокремлюється від нікелю при продуванні штейну повітрям або киснем.      

                Таким чином, у конверторі відбувається вибіркове окиснення заліза і переведення його у шлак разом з кремнеземом і кварцовим флюсом, що додається. Одержуваний білий нікелевий штейн розливають, подрібнюють і піддають окиснювальному випаленню, у результаті якого утворюється закис нікелю, що переплавляється після змішування з деревним у електропечі на рідкий нікель. Схема переробки окиснюваних руд наведена на рис. 18, а окремі її стадії описані нижче.