3.3.1 Знаходження  свинцю в природі та його отримання      

                Вміст у земній корі 1,6-10-3 % за масою. Самородний свинець трапляється рідко. Входить до складу 80 різних мінералів. Найважливіші з них: галеніт РbS, церусит РbСО3, англезит РbSО4 і крокоїт РbСrО4. Завжди міститься в рудах урану і торію.

                Основне джерело отримання свинцю – сульфідні поліметалічні руди, мінерал – галеніт РbS. На першому етапі руду збагачують. Отриманий концентрат піддають окиснювальному випаленню: 2РbS + 3О2 = 2РbО + 2SО2↑.

                При випаленні додають флюси (СаСО3, Fе2О3, SiO2). Вони утворюють рідку фазу, що цементує шихту. Отриманий агломерат містить 35-45% Рb. Далі свинець і оксид міді, що містяться в агломераті  відновлюють коксом:

    РbО + С = Рb + СО↑ і РbО + СО = Рb + СО2↑.           (3.29)

                Чорновий свинець отримують взаємодією вихідної сульфідної руди з киснем (автогенний спосіб). Процес проходить в два етапи:

     2РbS+3О2 = 2РbО+2SО2↑, РbS+2РbО = 3Рb+SО2↑.  (3.30)

                Для подальшого очищення чорнового свинцю від домішок Сu, Sb, Sn, А1, Вi, Аu, і аg його очищають пірометалургійним методом або електролізом.

                Країни - найбільші виробники свинцю (включаючи вторинний свинець) на 2004 рік, тис. тонн: