1.2 Способи отримання металів

 

                Більшість металів знаходяться в природі у вигляді сполук, головним чином оксидів, сульфідів, хлоридів і силікатів. Завдання металургії полягає в отриманні вільних металів – в їх відновленні з природних сполук. З багатьох придатних для цього хімічних реакцій нижче розглядаються тільки економічно доцільні, застосовувані в практиці металургії.