1.2.2 Реакційні плавки

                Так називають процеси отримання металів у результаті хімічних реакцій між сульфідами і оксидами, наприклад, між сульфідом і закисом міді:

                            Cu2S + 2Cu2O = 6Cu + SO2.                (1.10)

                Щоб підрахувати ізобарний потенціал цієї реакції, доведеться скористатися рис. 1.3 і 1.5. Для 1200°С знайдемо

                       ;                (1.11) 

                           .

                Подібним способом іноді відновлюють з оксидів свинець при температурі близько 800°С. Умовою реакційних плавок є порівняно мала спорідненість металів і до кисню, і до сірки.