4.2.11 Кислотні методи афінажу

                Ці методи полягають в обробці сплавів благородних металів різними кислотами, причому домішки і один з благородних металів переходять у розчин, а другий залишається у нерозчинному залишку.

                Спосіб очищення за допомогою азотної кислоти базується на виборчому розчиненні срібла. Для повного розділення металів необхідно, щоб вміст срібла в сплаві щонайменше в два (а краще в три) рази перевищував вміст золота. При цій умові обробка сплаву гарячою азотною кислотою дозволяє без остачі перевести срібло у розчин, а золото залишити у нерозчинному залишку. Такі домішки, як мідь, свинець, платина і паладій, також переходять в розчин. Якщо в сплаві наявні олово, сурма або миш'як, то його слід заздалегідь переплавити з селітрою або піддати купелюванню для відділення цих елементів.

                Срібло, що перейшло в розчин, осаджують у вигляді хлориду, відновлюють металевим залізом або цинком і переплавляють у зливки.

                Кислотні методи афінажу громіздкі, дорогі і не дозволяють отримувати благородні метали того ступеня чистоти, який необхідний для сучасної промисловості. Через ці недоліки кислотні методи в даний час застосовуються обмежено. Іноді їх використовують для попереднього розділення благородних металів перед остаточним афінажем їх електролітичним методом.