С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем

Просмотров: 2338Похожие книги

С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем

С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій

Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник

С.О.Швачко та ін.. - Числівник англійської мови

Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації