2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛІГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕХОДУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ