Анотація

Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем - С.М. Ілляшенко

 

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 68-78-44, isn@kmm.sumdu.edu.ua

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д. ф.-м. н., професор

__________ А.М.Чорноус

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ СВІТУ

(проміжний)

 

 

 

 

Начальник НДЧ

к.ф.-м.н.        

Д.І. Курбатов

 

 

Керівник НДР

завідувач кафедри маркетингу та УІД

д.е.н., професор       

 

С.М. Ілляшенко

 

 

2011

 

                                                           Рукопис закінчений 05 грудня 2011 р.

Результати цієї роботи розглянуті науковою радою СумДУ,

протокол від 2011.12.08 № 4