СПИСОК АВТОРІВ

 

 

Зав. кафедрою маркетингу та УІД, д.е.н., проф.

(керівник)      2011.12.06     

Ілляшенко С.М.

(Вступ, підрозділи 2.1, 5.1, висновки)

 

Зав. кафедрою економічної теорії, декан факультета економіки та менеджменту, д.е.н., проф.      2011.12.06           

Прокопенко О.В.

(Підрозділи 4.5, 6.3)

 

Зав. кафедрою економіки та бізнес-адміністрування, д.е.н., проф.      2011.12.06     

Мельник Л.Г.

(Підрозділи 1.2)

 

Професор кафедри маркетингу та УІД, д.е.н., проф.      2011.12.06     

Тєлєтов О.С.

(Підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 5.3, 6.4)

 

Заст. зав. кафедри маркетингу та УІД, к.е.н., доц.          2011.12.06     

Божкова В.В.

(Підрозділ 4.1)

 

Доцент кафедри маркетингу та УІД, к.е.н., доц. 2011.12.06     

Біловодська О.А.

(Підрозділ 5.2)

 

Доцент кафедри маркетингу та УІД, к.е.н., доц. 2011.12.06     

Олефіренко О.М.

(Підрозділ 3.3)

 

Доцент кафедри маркетингу та УІД, к.е.н., доц. 2011.12.06     

Шипуліна Ю.С.

(Підрозділи 2.1, 5.1)

 

Доцент кафедри

маркетингу та УІД, к.е.н., доц.      2011.12.06     

Махнуша С.М.

(Підрозділ 3.5)

 

Доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, к.е.н., доц.      2011.12.06     

Шкарупа О.В.

(Підрозділ 4.5)

 

Доцент кафедри маркетингу та УІД, к.е.н., доц.            2011.12.06     

Карпіщенко М.Ю.

(Підрозділ 5.4)

 

Доцент кафедри маркетингу та УІД, к.е.н.          2011.12.06     

Мельник Ю.М.

(Підрозділ 4.2)

 

Доцент кафедри маркетингу та УІД, к.е.н.         

 

2011.12.06     

Міцура О.О.

(Підрозділ 2.2)

 

Доцент кафедри

економічної теорії, к.е.н.     2011.12.06     

Школа В.Ю.

(Підрозділ 4.5)

 

Старший викладач кафедри маркетингу та УІД, к.е.н.  2011.12.06     

Ілляшенко Н.С.

(Підрозділ 2.2)

 

Заст. декана факультету економіки та менеджменту з навчально-організаційної роботи, старший викладач кафедри економічної теорії, к.е.н.             2011.12.06     

Троян М.Ю.

(Підрозділ 4.7)

 

Старший викладач кафедри маркетингу та УІД, к.е.н.  2011.12.06     

Карпіщенко О.О.

(Підрозділи 3.2, 4.4)

 

Старший викладач кафедри маркетингу та УІД, к.е.н.  2011.12.06     

Башук Т.О.

(Підрозділ 6.1)

 

Старший викладач кафедри маркетингу та УІД, к.е.н.  2011.12.06     

Івашова Н.В.

(Підрозділ 4.3)

 

Фахівець ІІ категорії кафедри маркетингу та УІД          2011.12.06     

Шевлюга О.Г.

(Підрозділ 3.3)

 

Асистент кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Нагорний Є.І.

(Підрозділ 4.6)

 

Аспірант кафедри  маркетингу та УІД     2011.12.06     

Яковлева А.В.

(Підрозділ 6.5)

 

Аспірант кафедри маркетингу та УІД      2011.12.06     

Голишева Є.О.

(Підрозділ 2.3)

 

Аспірант кафедри маркетингу та УІД      2011.12.06     

Грищенко О.Ф.

(Підрозділ 3.1)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Домашенко М.Д.

(Підрозділ 3.4)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Овчаренко М.І.

(Підрозділ 6.2)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Олефіренко Ю.О.

(Підрозділ 6.4)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Сагер Л.Ю.

(Підрозділ 4.8)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Росохата А.С.

(Підрозділ 2.2)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Колодка А.В.

(Підрозділ 6.3)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Кисіль Т.В.

(Підрозділ 4.4)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Провозін М.В.

(Підрозділ 5.3)

 

Аспірант кафедри

маркетингу та УІД   2011.12.06     

Сигида Л.О.

(Підрозділ 5.2)

 

Менеджер з досліджень

«Лабораторія маркетингових рішень»      2011.12.06     

Мілютина В.В.

(Підрозділ 5.4)

 

Здобувач кафедри маркетингу та УІД      2011.12.06     

Каленіченко Ю.Б.

(Підрозділ 6.1)

 

Студентка факультету економіки та менеджменту, гр. МК-81 2011.12.06     

 

Смірнова Я.І.

(Підрозділ 6.1)